Γενικές προφυλάξεις σχετικά με τη λήψη στατικών εικόνων

Προσοχή

 • Μην στρέφετε τη μηχανή προς πηγές έντονου φωτός, όπως είναι π.χ. ο ήλιος ή άλλη τεχνητή φωτεινή πηγή. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή τα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής.
 • Ποιότητα εικόνας

 • Κατά τη λήψη σε υψηλή θερμοκρασία ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος και αφύσικα χρώματα στην εικόνα.
 • Η συχνή λήψη για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό της μηχανής και να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας. Όταν δεν πραγματοποιείτε λήψεις, να σβήνετε πάντα τη μηχανή.
 • Λευκό εικονίδιο προειδοποίησης θερμοκρασίας στο εσωτερικό [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο]

 • Ένα λευκό εικονίδιο [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο] υποδεικνύει υψηλή εσωτερική θερμοκρασία της μηχανής. Το λευκό εικονίδιο [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο] υποδεικνύει ότι η ποιότητα των στατικών εικόνων θα μειωθεί. Διακόψτε τη λήψη στατικών εικόνων για λίγο και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει.
 • Αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής είναι υψηλή, η ποιότητα των εικόνων που τραβήχτηκαν με υψηλή ταχύτητα ISO μπορεί να μειωθεί ακόμη και πριν από την εμφάνιση του λευκού εικονιδίου [Προειδοποίηση θερμοκρασίας με λευκό εικονίδιο].
 • Εικόνες και προβολή

 • Σε συνθήκες χαμηλού ή έντονου φωτισμού, η προβαλλόμενη εικόνα μπορεί να μην αντικατοπτρίζει τη φωτεινότητα της εικόνας που καταγράφεται.
 • Αν στρέψετε τη μηχανή σε διαφορετική κατεύθυνση, μπορεί να αποτραπεί στιγμιαία η σωστή εμφάνιση φωτεινότητας. Περιμένετε να σταθεροποιηθεί το επίπεδο φωτεινότητας πριν φωτογραφίσετε.
 • Αν στην εικόνα υπάρχει μια πολύ φωτεινή πηγή, η φωτεινή περιοχή ενδέχεται να εμφανιστεί μαύρη στην οθόνη. Ωστόσο, στην πραγματική εικόνα που θα καταγραφεί η φωτεινή περιοχή θα εμφανιστεί σωστά.
 • Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, οι ρυθμίσεις φωτεινότητας [Διαμόρφωση: Φωτεινότητα οθόνης] ενδέχεται να προκαλέσουν θόρυβο ή αφύσικα χρώματα στις εικόνες. Ωστόσο, ο θόρυβος ή τα αφύσικα χρώματα δεν θα καταγραφούν στην εικόνα που τραβάτε.
 • Κατά τη μεγέθυνση της εικόνας, το επίπεδο όξυνσής της μπορεί να φαίνεται εντονότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Σημείωση

 • Το οπτικό πεδίο (κάλυψη) είναι περίπου 100%.
 • Αν η μηχανή είναι αδρανής για μεγάλο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τη ρύθμιση [Αυτ. σβήσιμο] ή [Οθόνη ανενεργή] στην περιοχή [Διαμόρφωση: Εξοικ.Ρεύματος]. Αν η οθόνη απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την παρέλευση του χρόνου που έχει οριστεί στη ρύθμιση [Οθόνη ανενεργή], η μηχανή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την παρέλευση του χρόνου που έχει οριστεί στη ρύθμιση [Αυτ. σβήσιμο] ().
 • Εάν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI που διατίθεται στο εμπόριο, μπορείτε να προβάλετε εικόνες σε τηλεόραση (). Έχετε υπόψη ότι δεν θα ακούγεται ήχος.