Περιεχόμενα συσκευασίας

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω στοιχεία περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αν λείπει κάτι, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

  • Μηχανή

  • Ιμάντας καρπού

  • Καλώδιο επικοινωνίας

  • Η μηχανή δεν παρέχεται με κάρτα μνήμης ().
  • Η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στη μηχανή.
  • Προσέξτε να μην χάσετε κάποιο από αυτά τα αντικείμενα.

Προσοχή

  • Ο ρυθμός μετάδοσης με το παρεχόμενο καλώδιο επικοινωνίας είναι ισοδύναμος με Hi-Speed USB (USB 2.0).