Γενικές προφυλάξεις κατά την εγγραφή ταινιών

Εμφάνιση βοήθειας πριν από την εγγραφή ταινίας

Η βοήθεια μπορεί να εμφανιστεί κατά την εκκίνηση της μηχανής, μετά τον ορισμό των ρυθμίσεων ή σε άλλες περιπτώσεις.

Η βοήθεια προειδοποιεί ότι η μηχανή μπορεί ζεσταθεί στο εσωτερικό της αν οι ταινίες εγγραφούν με τις τρέχουσες ρυθμίσεις και ότι, αν συνεχίσετε την εγγραφή, η μηχανή μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Αν πρόκειται να κάνετε εγγραφή για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να αλλάξετε τη ρύθμιση που υποδεικνύεται στη βοήθεια, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε εγγραφή χωρίς να εμφανίζεται βοήθεια στη μηχανή.

Αν προτιμάτε να κάνετε εγγραφή χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, λάβετε υπόψη τις προειδοποιητικές ενδείξεις που εμφανίζονται κατά την εγγραφή.

Εμφάνιση προειδοποιητικών ενδείξεων στην Εγγραφή ταινιών

Μια ένδειξη 10 επιπέδων (1) εμφανίζεται κατά την εγγραφή ταινίας σε περίπτωση που αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής.

Καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό αυξάνεται, το επίπεδο του δείκτη επεκτείνεται προς τα δεξιά. Η ταχύτητα αύξησης του επιπέδου εξαρτάται από τις συνθήκες λήψης. Τα επίπεδα 1–7 έχουν λευκή επισήμανση, αλλά, όταν η θερμοκρασία φτάσει στο επίπεδο 8, το χρώμα αλλάζει.

Το εικονίδιο [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, αν συνεχίσετε την εγγραφή ενώ η ένδειξη έχει φτάσει στο επίπεδο 9 με την πορτοκαλί επισήμανση. Ένα εικονίδιο που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι η μηχανή πρόκειται σύντομα να απενεργοποιηθεί.

Αν συνεχίσετε να κάνετε εγγραφή ενώ το εικονίδιο αναβοσβήνει, εμφανίζεται ένα μήνυμα και η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα.

 • Επόμενη εγγραφή

  Για να συνεχίσετε να κάνετε εγγραφή με τις ίδιες ρυθμίσεις, αφήστε τη μηχανή απενεργοποιημένη και αφήστε την να κρυώσει για λίγο. Λάβετε υπόψη ότι η μηχανή μπορεί να υπερθερμανθεί ξανά μετά τη συνέχιση της εγγραφής.

Εικονίδιο προειδοποίησης για εγκαύματα επαφής χαμηλής θερμοκρασίας

Το εικονίδιο [Υψηλή θερμοκρασία] εμφανίζεται, αν η μηχανή ζεσταθεί στη διάρκεια της μετάδοσης ή κατά την έξοδο της εικόνας σε εξωτερικές συσκευές. Για να αποφύγετε τα εγκαύματα επαφής χαμηλής θερμοκρασίας τη συγκεκριμένη στιγμή, μην αγγίζετε τη μηχανή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

 • Η μηχανή μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα, αν διακοπεί η επικοινωνία ή η σύνδεση με μια εξωτερική συσκευή.

Άλλες προφυλάξεις

Προσοχή

 • Προφυλάξεις για την εγγραφή ταινίας

 • Μην στρέφετε τη μηχανή προς πηγές έντονου φωτός, όπως είναι π.χ. ο ήλιος ή άλλη τεχνητή φωτεινή πηγή. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή τα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής.
 • Η εγγραφή κάποιου θέματος με υψηλή λεπτομέρεια μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση μουαρέ ή ψευδών χρωμάτων.
 • Αν επιλέξετε [Αυτόματη ισορροπία λευκού] ή [Αυτόματη: Προτεραιότητα λευκού] και αλλάξει η ταχύτητα ISO ή η τιμή διαφράγματος κατά την εγγραφή ταινίας, ενδέχεται να αλλάξει και η ισορροπία λευκού.
 • Αν η εγγραφή της ταινίας γίνεται με φωτισμό από λυχνίες φθορισμού ή LED, η εικόνα της ταινίας ενδέχεται να τρεμοπαίζει.
 • Οι μεγάλες τιμές διαφράγματος ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την ακριβή εστίαση.
 • Η εκτέλεση αυτόματης εστίασης (AF) κατά την εγγραφή ταινίας μπορεί να προκαλέσει τους ακόλουθους τύπους προβλημάτων: σημαντική προσωρινή απώλεια εστίασης, καταγραφή αλλαγών στη φωτεινότητα της ταινίας, προσωρινή διακοπή της εγγραφής της ταινίας ή καταγραφή θορύβων του μηχανικού φακού.
 • Να μην καλύπτετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο με τα δάχτυλά σας ή με άλλα αντικείμενα.
 • Αν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε ένα καλώδιο HDMI κατά τη διάρκεια της εγγραφής ταινίας, η εγγραφή θα σταματήσει.
 • Εάν χρειάζεται, ανατρέξτε επίσης στη σελίδα Γενικές προφυλάξεις σχετικά με τη λήψη στατικών εικόνων.
 • Η μηχανή μπορεί να ζεσταθεί στη διάρκεια της μετάδοσης ή κατά την έξοδο της εικόνας σε εξωτερικές συσκευές. Χρησιμοποιήστε το στήριγμα ή ένα τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να μην κρατάτε τη μηχανή κατά την εγγραφή.
 • Εγγραφή και ποιότητα εικόνας

 • Αν στην εικόνα υπάρχει μια πολύ φωτεινή πηγή, η φωτεινή περιοχή ενδέχεται να εμφανιστεί μαύρη στην οθόνη. Οι ταινίες καταγράφονται σχεδόν όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
 • Ενδέχεται να προκύψει θόρυβος εικόνας (όπως φωτεινές κουκκίδες ή γραμμές) ή ακανόνιστα χρώματα κατά τη λήψη σε υψηλή ταχύτητα ISO, υψηλή θερμοκρασία, αργή ταχύτητα κλείστρου ή υπό χαμηλό φωτισμό. Οι ταινίες καταγράφονται σχεδόν όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
 • Η ποιότητα βίντεο και ήχου των ταινιών που εγγράφονται ενδέχεται να είναι χειρότερη σε άλλες συσκευές, και η προβολή/αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι εφικτή, ακόμα και αν οι συσκευές υποστηρίζουν τις μορφές MP4.

Σημείωση

 • Σημειώσεις για την εγγραφή ταινίας

 • Κάθε φορά που εγγράφετε μια ταινία, δημιουργείται ένα νέο αρχείο ταινίας στην κάρτα.
 • Με ορισμένες κάρτες, δημιουργείται νέο αρχείο κάθε φορά που το μέγεθος αρχείου υπερβαίνει τα 4 GB περίπου.
 • Το οπτικό πεδίο (κάλυψη) είναι περίπου 100%.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα εξωτερικά μικρόφωνα με βύσμα τύπου μίνι-καρφί 3,5 mm.
 • Όταν συνδεθεί εξωτερικό μικρόφωνο, αυτό χρησιμοποιείται αντί του ενσωματωμένου μικροφώνου.