Άλλες πληροφορίες

  • URL εγχειριδίου/λογισμικού

    Για να κατεβάσετε εγχειρίδια οδηγιών, επιλέξτε [Διαμόρφωση: URL εγχειριδίου/λογισμικού] και σαρώστε τον εμφανιζόμενο κωδικό QR με ένα smartphone. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο στη διεύθυνση URL που εμφανίζεται και να κατεβάσετε λογισμικό.

  • Εμφάνιση λογότ. πιστοπ.

    Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Εμφάνιση λογότ. πιστοπ.] για να εμφανίσετε κάποια από τα λογότυπα των πιστοποιήσεων της μηχανής. Άλλα λογότυπα πιστοποίησης περιλαμβάνονται στο σώμα και στη συσκευασία της μηχανής.

  • Firmware

    Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Firmware], για να ενημερωθεί το υλικολογισμικό της μηχανής.