Διαγραφή εικόνων

Μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε μεμονωμένες ανεπιθύμητες εικόνες ή να τις διαγράψετε ομαδικά. Οι προστατευμένες εικόνες () δεν θα διαγραφούν.

Προσοχή

 • Όταν διαγραφεί μια εικόνα, δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Πριν διαγράψετε κάποια εικόνα, βεβαιωθείτε ότι δεν τη χρειάζεστε πια. Για να αποτρέψετε την τυχαία διαγραφή σημαντικών εικόνων, προστατεύστε τις.

Διαγραφή μεμονωμένων εικόνων

 1. Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.

 2. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.

  • Πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή.

 4. Διαγράψτε την εικόνα.

  • Επιλέξτε [Διαγραφή].

Επιλογή ([Έλεγχος]) πολλών εικόνων για ταυτόχρονη διαγραφή

Τοποθετώντας σημάδια ελέγχου στις εικόνες που θα διαγραφούν, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις εικόνες ταυτόχρονα.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Διαγραφή εικ.].

 2. Επιλέξτε [Επιλογή και διαγραφή εικόνων].

 3. Αναζητήστε εικόνες.

  • Πατήστε πλήκτρα Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Για να επιλέξετε και άλλη εικόνα προς διαγραφή, επαναλάβετε το βήμα 3.
  • Πατήστε το πλήκτρο MENU.
 4. Διαγράψτε τις εικόνες.

  • Επιλέξτε [ΟΚ].

Ορισμός εύρους εικόνων προς διαγραφή

Ενώ βλέπετε τις εικόνες στην οθόνη ευρετηρίου, μπορείτε να ορίσετε την πρώτη και την τελευταία εικόνα για να επιλέξετε το εύρος για ταυτόχρονη διαγραφή όλων των συγκεκριμένων εικόνων.

 1. Επιλέξτε [Επιλογή εύρους].

  • Επιλέξτε [Επιλογή εύρους] στο στοιχείο [Προβολή/αναπαραγωγή: Διαγραφή εικ.].
 2. Ορίστε το εύρος των εικόνων.

  • Επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο έναρξης).
  • Στη συνέχεια, επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο λήξης). Ένα σημάδι επιλογής [Έλεγχος] θα προστεθεί σε όλες τις εικόνες που βρίσκονται μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας εικόνας.
  • Για να επιλέξετε και άλλη εικόνα προς διαγραφή, επαναλάβετε το βήμα 2.
 3. Πατήστε το πλήκτρο MENU.

 4. Διαγράψτε τις εικόνες.

  • Επιλέξτε [ΟΚ].

Διαγραφή όλων των εικόνων ενός φακέλου ή μιας κάρτας

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις εικόνες ενός φακέλου ή μιας κάρτας ταυτόχρονα.

 • Όταν επιλέξετε [Όλες οι εικόνες του φακέλου] ή [Όλες οι εικόνες σε κάρτα] στην επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Διαγραφή εικ.], θα διαγραφούν όλες οι εικόνες του φακέλου ή της κάρτας.

Σημείωση

 • Για να διαγράψετε όλες τις εικόνες, συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων εικόνων, διαμορφώστε την κάρτα ().