Διαμόρφωση κάρτας

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μηχανή, για να διαμορφώσετε (αρχικοποιήσετε) την κάρτα στις ακόλουθες περιπτώσεις.

 • Η κάρτα είναι καινούργια.
 • Η κάρτα διαμορφώθηκε από άλλη φωτογραφική μηχανή ή από υπολογιστή.
 • Η κάρτα έχει γεμίσει με εικόνες ή δεδομένα.
 • Εμφανίζεται ένα σφάλμα σχετικό με την κάρτα ().

Προσοχή

 • Η διαμόρφωση μιας κάρτας διαγράφει όλα τα δεδομένα από αυτήν. Πριν από τη διαμόρφωση, ελέγξτε τι υπάρχει στην κάρτα. Αν χρειάζεται, μεταφέρετε τις εικόνες και τα δεδομένα σε έναν υπολογιστή ή αλλού, πριν να διαμορφώσετε την κάρτα.
 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Διαμόρφωση κάρτας].

 2. Διαμορφώστε την κάρτα.

  • Επιλέξτε [ΟΚ].

Μορφές αρχείου κάρτας

Οι κάρτες microSD θα διαμορφωθούν σε FAT12/16, οι κάρτες microSDHC σε FAT32 και οι microSDXC σε exFAT.

Προσοχή

 • Η χρήση καρτών microSDXC που έχουν διαμορφωθεί με αυτήν τη μηχανή ίσως να μην είναι δυνατή σε άλλες μηχανές. Σημειώστε επίσης ότι οι κάρτες με διαμόρφωση exFAT ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται από κάποια λειτουργικά συστήματα υπολογιστών ή συσκευές ανάγνωσης καρτών.
 • Η διαμόρφωση ή η διαγραφή δεδομένων σε μια κάρτα δεν διαγράφει εντελώς τα δεδομένα. Λάβετε υπόψη αυτό το γεγονός όταν πρόκειται να πωλήσετε ή να απορρίψετε την κάρτα. Όταν απορρίπτετε τις κάρτες, πρέπει να λαμβάνετε μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, αν είναι απαραίτητο, π.χ. με την καταστροφή των καρτών.

Σημείωση

 • Η χωρητικότητα της κάρτας που εμφανίζεται στην οθόνη διαμόρφωσης κάρτας μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική χωρητικότητα.
 • Αυτή η συσκευή ενσωματώνει την τεχνολογία exFAT, η οποία παρέχεται κατόπιν αδείας από τη Microsoft.