Σχετικά με αυτόν τον οδηγό

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στον οδηγό

Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο Υποδεικνύει την κατεύθυνση για να πατήσετε τα πλήκτρα του σταυρού Πλήκτρα του σταυρού.
Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση Υποδεικνύει το πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.
  • Εκτός από τα παραπάνω, τα εικονίδια και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα πλήκτρα της μηχανής και εμφανίζονται στην οθόνη χρησιμοποιούνται επίσης σε αυτόν τον οδηγό όταν περιγράφονται οι σχετικές λειτουργίες.
Σύνδεσμος Σύνδεσμοι προς σελίδες με σχετικά θέματα.
Προειδοποίηση

Προειδοποίηση για την πρόληψη προβλημάτων κατά τη λήψη.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συμπληρωματικές πληροφορίες.

Συμβουλές Υπόδειξη ή συμβουλή για καλύτερη λήψη.
Αντιμετώπιση προβλημάτων Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Βασικές υποθέσεις για τις οδηγίες χειρισμού και δείγματα φωτογραφιών

  • Οι οδηγίες ισχύουν για την ενεργοποιημένη μηχανή ().
  • Θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες τιμές για όλες τις ρυθμίσεις των μενού.
  • Τα δείγματα φωτογραφιών σε αυτόν τον οδηγό παρέχονται μόνο για απεικόνιση.