Ρυθμίσεις Bluetooth

 1. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Ρυθμίσεις Bluetooth].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Bluetooth

   Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε [Απενεργ.].

  • Διεύθυνση Bluetooth

   Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση Bluetooth της μηχανής.

  • Σύνδεση με

   Μπορείτε να ελέγξετε το όνομα και την κατάσταση επικοινωνίας της συσκευής σε ζεύξη.