Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Αν προκύψει πρόβλημα με τη μηχανή, ανατρέξτε πρώτα σε αυτόν τον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν αυτός ο Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με την πλησιέστερη τεχνική υπηρεσία της Canon.

Προβλήματα τροφοδοσίας

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μηχανής.

 • Σε περίπτωση προβλημάτων φόρτισης, ανατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση της μηχανής.
 • Αν δεν ξεκινά η φόρτιση, ενδέχεται να έχει προκύψει εσωτερικό σφάλμα. Σβήστε αναγκαστικά τη μηχανή κρατώντας πατημένα μαζί τα πλήκτρα MENU και Τροφοδοσία ρεύματος για 8 δευτερόλεπτα. Περιμένετε λίγο προτού επανεκκινήσετε τη μηχανή πατώντας το πλήκτρο Τροφοδοσία ρεύματος.

Η μηχανή δεν ενεργοποιείται ακόμη και όταν είναι αναμμένη.

 • Φορτίστε τη μηχανή ().

Η ενδεικτική λυχνία εξακολουθεί να είναι αναμμένη ή να αναβοσβήνει ενώ η μηχανή έχει απενεργοποιηθεί.

 • Η ενδεικτική λυχνία θα συνεχίσει να είναι αναμμένη ή να αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα, αν η μηχανή απενεργοποιηθεί ενώ γίνεται εγγραφή εικόνας στην κάρτα. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή της εικόνας, η τροφοδοσία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας δεν είναι μεγάλη.

 • Συνιστάται η χρήση της μηχανής όταν είναι πλήρως φορτισμένη ().
 • Οι ακόλουθες λειτουργίες μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και τον αριθμό των διαθέσιμων λήψεων.

  • Εγγραφή ταινιών για παρατεταμένη χρονικό διάστημα
  • Χρήση των λειτουργιών ασύρματης επικοινωνίας

Η μηχανή απενεργοποιείται μόνη της.

 • Μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη ().

Προβλήματα λήψης

Δεν είναι δυνατή η λήψη ή η εγγραφή εικόνων.

 • Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά ().
 • Αν η κάρτα έχει γεμίσει, αντικαταστήστε την ή διαγράψτε περιττές εικόνες για να απελευθερώσετε χώρο (, ).

Η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η εικόνα δεν είναι εστιασμένη ή είναι θολή.

 • Πατήστε απαλά το πλήκτρο εκκίνησης/στοπ για να αποτρέψετε την αστάθεια της μηχανής ().

Τα θέματα φαίνονται παραμορφωμένα κατά την εγγραφή.

 • Αν μετακινήσετε τη μηχανή από τα αριστερά προς τα δεξιά (οριζόντια περιστροφή) ή αν πραγματοποιήσετε λήψη ενός κινούμενου θέματος κατά την εγγραφή, η εικόνα μπορεί να βγει παραμορφωμένη.

Κατά την εγγραφή ταινίας εμφανίζεται ένα λευκό εικονίδιο [Περιορισμός υπερθέρμανσης] ή ένα κόκκινο εικονίδιο [Περιορισμός υπερθέρμανσης (κόκκινο)].

 • Υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής είναι υψηλή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες για την εμφάνιση προειδοποιητικών ενδείξεων στην εγγραφή ταινιών ().

Κατά την εγγραφή ταινίας, εμφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας.

 • Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής είναι υψηλή. Η εμφάνιση του κόκκινου εικονιδίου [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] υποδεικνύει ότι η εγγραφή ταινίας θα σταματήσει σύντομα αυτόματα.

Η εγγραφή ταινίας διακόπτεται αυτόματα.

 • Αν η ταχύτητα εγγραφής της κάρτας είναι αργή, η εγγραφή ταινίας ενδέχεται να διακοπεί αυτόματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις κάρτες με δυνατότητα εγγραφής ταινιών, ανατρέξτε στη σελίδα Κάρτες με δυνατότητα εγγραφής ταινιών. Για να μάθετε την ταχύτητα εγγραφής της κάρτας, ανατρέξτε στον ιστότοπο του κατασκευαστή της κάρτας κ.λπ.
 • Διαμορφώστε την κάρτα, αν η ταχύτητα εγγραφής ή ανάγνωσης της κάρτας φαίνεται να είναι χαμηλή ().
 • Η εγγραφή ταινίας σταματά αυτόματα έπειτα από 1 ώρα.

Η εικόνα τρεμοπαίζει ή εμφανίζονται οριζόντιες λωρίδες κατά την εγγραφή ταινίας.

 • Το τρεμόπαιγμα, οι οριζόντιες λωρίδες (θόρυβος) ή οι προβληματικές εκθέσεις μπορούν να προκληθούν από φως φθορισμού, λυχνίες LED ή άλλες πηγές φωτός κατά την εγγραφή ταινίας. Επίσης, ενδέχεται να εγγραφούν οι αλλαγές στην έκθεση (φωτεινότητα) ή στους τόνους χρωμάτων.

Δεν μπορώ να καταγράψω στατικές εικόνες κατά την εγγραφή ταινίας.

 • Δεν είναι δυνατή η λήψη στατικών εικόνων κατά την εγγραφή ταινίας. Διακόψτε την εγγραφή ταινίας πριν από τη λήψη στατικών εικόνων.

Προβλήματα με τις ασύρματες λειτουργίες

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη με smartphone.

 • Χρησιμοποιήστε ένα smartphone συμβατό με προδιαγραφές Bluetooth Version 4.2 ή νεότερη έκδοση.
 • Ενεργοποιήστε το Bluetooth από την οθόνη ρυθμίσεων του smartphone.
 • Λάβετε υπόψη ότι η ζεύξη με τη μηχανή δεν είναι δυνατή από την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth του smartphone. Εγκαταστήστε την ειδική εφαρμογή Camera Connect (δωρεάν) στο smartphone ().
 • Δεν είναι δυνατή η ζεύξη με ένα smartphone με το οποίο έχει γίνει ήδη ζεύξη, αν οι πληροφορίες ζεύξης που είναι καταχωρισμένες για μια άλλη μηχανή παραμένουν στο smartphone. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε την αποθήκευση της μηχανής που διατηρείται στις ρυθμίσεις Bluetooth στο smartphone και προσπαθήστε ξανά να εκτελέσετε τη ζεύξη ().

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ενεργειών όπως η λήψη και η προβολή/αναπαραγωγή.

 • Όταν δημιουργηθεί σύνδεση Wi-Fi, λειτουργίες όπως η λήψη και η προβολή/αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατές. Τερματίστε τη σύνδεση Wi-Fi και κατόπιν εκτελέστε την ενέργεια.

Δεν είναι δυνατή η επανασύνδεση με smartphone.

 • Η επανασύνδεση ίσως να μην είναι δυνατή, ακόμα και με την ίδια μηχανή και το ίδιο smartphone, αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις ή αν έχετε επιλέξει άλλες ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, διαγράψτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης της μηχανής από τις ρυθμίσεις Wi-Fi στο smartphone και δημιουργήστε πάλι μια σύνδεση.
 • Μια σύνδεση μπορεί να μην δημιουργηθεί εάν η εφαρμογή Camera Connect εκτελείται όταν διαμορφώνετε εκ νέου τις ρυθμίσεις σύνδεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, κλείστε το Camera Connect για λίγο και επανεκκινήστε το.

Προβλήματα χειρισμού

Η λειτουργία της μηχανής είναι ασυνεπής. Τα πλήκτρα δεν ανταποκρίνονται.

 • Ενδέχεται να έχει προκύψει εσωτερικό σφάλμα. Σβήστε αναγκαστικά τη μηχανή κρατώντας πατημένα μαζί τα πλήκτρα Μενού και Τροφοδοσία ρεύματος για 8 δευτερόλεπτα. Περιμένετε λίγο προτού επανεκκινήσετε τη μηχανή πατώντας το πλήκτρο Τροφοδοσία ρεύματος.

Προβλήματα οθόνης

Η ημερομηνία και ώρα λήψης που εμφανίζονται είναι εσφαλμένες.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί σωστή ημερομηνία και ώρα ().
 • Ελέγξτε τη ζώνη ώρας και τη θερινή ώρα ().

Προβλήματα προβολής/αναπαραγωγής

Δεν είναι δυνατή η προβολή στατικών εικόνων και η αναπαραγωγή ταινιών.

 • Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προβολή εικόνων από αυτήν τη μηχανή, εάν έχουν ληφθεί με άλλη μηχανή.
 • Οι ταινίες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία μέσω υπολογιστή δεν μπορούν να προβληθούν με τη μηχανή.

Ακούγονται μηχανικοί ήχοι ή ήχοι λειτουργίας της μηχανής κατά την αναπαραγωγή ταινιών.

 • Εάν εκτελείτε λειτουργίες μηχανής κατά την εγγραφή ταινιών, το ενσωματωμένο μικρόφωνο της μηχανής μπορεί επίσης να καταγράφει ήχους των λειτουργιών της μηχανής.

Η ταινία φαίνεται να παγώνει στιγμιαία.

 • Αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην έκθεση κατά την εγγραφή της ταινίας, η εγγραφή μπορεί να διακοπεί στιγμιαία, μέχρι να σταθεροποιηθεί η φωτεινότητα.