Διάρκεια εξέτασης

Προκειμένου η εικόνα να εξακολουθεί να προβάλλεται αμέσως μετά τη λήψη, επιλέξτε [Μεγ.Διάρκεια], και, εάν προτιμάτε να μην προβάλλεται η εικόνα, επιλέξτε [Off].

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Διάρκεια εξέτασης].

  2. Κάντε μια επιλογή.

Σημείωση

  • Όταν ορίζεται η επιλογή [Μεγ.Διάρκεια], οι εικόνες εμφανίζονται για τον χρόνο που έχει καθοριστεί στην επιλογή [Οθόνη ανενεργή] της ρύθμισης [Διαμόρφωση: Εξοικ.Ρεύματος].