Εγγραφή ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ταινιών καταγράφοντας τον ήχο με το ενσωματωμένο στερεοφωνικό μικρόφωνο ή με εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε ελεύθερα το επίπεδο εγγραφής ήχου.

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση [Λήψη: Εγγραφή ήχου] για να ορίσετε τις λειτουργίες εγγραφής ήχου.

Προσοχή

 • Οι ήχοι που προέρχονται από λειτουργίες Wi-Fi μπορεί να καταγράφονται με ενσωματωμένα ή εξωτερικά μικρόφωνα. Για βέλτιστα αποτελέσματα, αποφύγετε τη χρήση ασύρματων λειτουργιών κατά την εγγραφή.
 • Εάν εκτελείτε λειτουργίες μηχανής κατά την εγγραφή ταινιών, το ενσωματωμένο μικρόφωνο της μηχανής μπορεί επίσης να καταγράφει ήχους των λειτουργιών του φακού ή της μηχανής. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως αυτοί οι θόρυβοι να μειωθούν με τη χρήση εξωτερικού μικροφώνου, εξοπλισμένου με βύσμα εξόδου, και την τοποθέτησή του μακριά από τη μηχανή.
 • Στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ εξωτερικού μικροφώνου της μηχανής δεν πρέπει να συνδέετε τίποτα άλλο εκτός από ένα εξωτερικό μικρόφωνο.

Σημείωση

 • Επιπλέον, μέσω HDMI ακούγεται ήχος όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση, εκτός αν η ρύθμιση [Εγγραφή ήχου] έχει οριστεί σε [Απενεργ.]. Σε περίπτωση ανατροφοδότησης από την έξοδο ήχου της τηλεόρασης, απομακρύνετε τη μηχανή από την τηλεόραση ή μειώστε την ένταση ήχου.
 • Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ισορροπίας έντασης μεταξύ L/R (αριστερής/δεξιάς πλευράς).

Εγγραφή ήχου/Επίπεδο εγγραφής ήχου

 • Αυτόμ.

  Το επίπεδο εγγραφής ήχου ρυθμίζεται αυτόματα. Ο αυτόματος έλεγχος στάθμης λειτουργεί αυτόματα, ανάλογα με την ένταση του ήχου.

 • Χειροκ.

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο εγγραφής ήχου ανάλογα με τις ανάγκες. Επιλέξτε [Στάθμη εγγρ.] και πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο κοιτάζοντας τον μετρητή στάθμης για να προσαρμόσετε το επίπεδο εγγραφής ήχου. Παρατηρήστε την ένδειξη μέγιστης στάθμης και ορίστε τη ρύθμιση έτσι ώστε, για τους δυνατότερους ήχους, να ανάβει περιστασιακά η ένδειξη του μετρητή στάθμης στα δεξιά του συμβόλου «12» (-12 dB). Αν υπερβεί το «0», ο ήχος θα παραμορφωθεί.

  Μπορείτε να προσαρμόσετε τη στάθμη εγγραφής κατά την εγγραφή, πατώντας [].

 • Απενεργ.

  Δεν καταγράφεται ήχος.

Φίλτρο ανέμου

Ρυθμίστε το στην επιλογή [Αυτόμ.] για μείωση της παραμόρφωσης του ήχου σε εξωτερικές σκηνές με αέρα. Είναι απενεργοποιημένο όταν το εξωτερικό μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ εξωτερικού μικροφώνου. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία φίλτρου ανέμου, μειώνεται επίσης μέρος των ήχων χαμηλής συχνότητας.