Ονόματα εξαρτημάτων

 1. (1) Οθόνη
 2. (2) Υποδοχή HDMI
 3. (3) Υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ εξωτερικού μικροφώνου
 4. (4) Στήριγμα
 5. (5) Κρίκος ιμάντα
 6. (6) Κάλυμμα υποδοχής κάρτας
 7. (7) Σειριακός αριθμός
 8. (8) Τροφοδοσία ρεύματος Πλήκτρο λειτουργίας
 9. (9) Ενδεικτική λυχνία
 10. (10) Αριστερό πλήκτρο Πλήκτρο αριστερά
 11. (11) Πλήκτρο επάνω/Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης/Διαγραφή Πλήκτρο επάνω/χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης/διαγραφής
 12. (12) Δεξί πλήκτρο Πλήκτρο δεξιά
 1. (13) Επικοινωνία/πολλαπλή πρόσβαση Πλήκτρο επικοινωνίας/πολλαπλής πρόσβασης
 2. (14) Προβολή/αναπαραγωγή Πλήκτρο αναπαραγωγής
 3. (15) Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης
 4. (16) Πλήκτρο Κάτω/INFO Πλήκτρο κάτω/πληροφοριών
 5. (17) MENU Πλήκτρο Μενού
 6. (18) Υποδοχή τριπόδου
 7. (19) Υποδοχή κάρτας
 8. (20) Φακός
 9. (21) Ηχείο
 10. (22) Στερεοφωνικό μικρόφωνο
 11. (23) Υποδοχή Digital
 12. (24) Πλήκτρο εκκίνησης/στοπ

Τοποθέτηση του ιμάντα

Τοποθετήστε τον ιμάντα καρπού που περιλαμβάνεται στον κρίκο ιμάντα της μηχανής.