Καρτέλες μενού: Ασύρματες λειτουργίες

Προσοχή

  • Δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση ορισμένων στοιχείων μενού, ενώ η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή με καλώδιο επικοινωνίας.
  • Οι συνδέσεις Wi-Fi τερματίζονται, μόλις σβήσετε τη μηχανή.
  • Εάν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi, δεν λειτουργεί το αυτόματο σβήσιμο της μηχανής.