Αυτόματη οριζοντίωση ταινίας

Η αυτόματη οριζοντίωση βοηθά να διατηρούνται οι ταινίες ίσιες κατά την εγγραφή. Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία, η περιοχή εμφάνισης μπορεί να στενέψει και τα θέματα να μεγεθυνθούν.

Προσοχή

  • Ορίστε το [Λήψη:  Ψηφιακό IS] σε [Off].
  1. Επιλέξτε [Λήψη:  Αυτ οριζοντ].

  2. Κάντε μια επιλογή.