Λήψη και εγγραφή

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται η λήψη και η εγγραφή και παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις μενού της καρτέλας λήψης [Λήψη].