Επεξεργασία/διαγραφή συσκευών για συνδέσεις

Προτού επεξεργαστείτε ή διαγράψετε ρυθμίσεις σύνδεσης για άλλες συσκευές, τερματίστε τη σύνδεση μέσω Wi-Fi. Εδώ, χρησιμοποιείται ενδεικτικά η ενέργεια [Λειτουργίες επικοινωνίας: Σύνδεση με smartphone(tablet)].

Αλλαγή ψευδώνυμου συσκευής

Μπορείτε να αλλάξετε το ψευδώνυμο των συσκευών στις οποίες συνδέεται η μηχανή.

 1. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

  • Όταν εμφανιστεί η οθόνη [Wi-Fi ενεργό], επιλέξτε [Αποσύνδεση] και επαναλάβετε το βήμα 1.
 2. Επιλέξτε [Επεξεργασία/διαγραφή συσκευής].

 3. Επιλέξτε τη συσκευή.

 4. Επιλέξτε [Αλλαγή ψευδώνυμου συσκευής].

 5. Αλλάξτε το ψευδώνυμο.

  • Χρησιμοποιήστε το εικονικό πληκτρολόγιο () για να εισαγάγετε το ψευδώνυμο.
 6. Πατήστε το πλήκτρο MENU και κατόπιν επιλέξτε [ΟΚ].

Διαγραφή πληροφοριών σύνδεσης

 1. Μεταβείτε στην οθόνη για τη συνδεδεμένη συσκευή.

 2. Επιλέξτε [Διαγραφή πληροφοριών σύνδεσης].

 3. Επιλέξτε [ΟΚ].