Προφυλάξεις χειρισμού

Φροντίδα της μηχανής

 • Η μηχανή είναι ένα όργανο ακριβείας. Προφυλάξτε την από πτώσεις ή ισχυρούς κραδασμούς.
 • Η μηχανή δεν είναι αδιάβροχη και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στο νερό. Εάν η μηχανή βραχεί, επικοινωνήστε αμέσως με την Τεχνική υπηρεσία Canon. Σκουπίστε τις σταγόνες νερού με ένα καθαρό, στεγνό πανί και, αν η μηχανή εκτεθεί σε αέρα με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι, σκουπίστε την με ένα καθαρό, βρεγμένο πανί που θα έχετε στραγγίξει καλά.
 • Μην αφήνετε ποτέ τη μηχανή κοντά σε συσκευές που παράγουν ισχυρά μαγνητικά πεδία, όπως είναι οι μαγνήτες και οι ηλεκτρικοί κινητήρες. Επίσης, αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ή να αφήνετε τη μηχανή κοντά σε συσκευές που παράγουν ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως οι μεγάλες κεραίες. Τα ισχυρά μαγνητικά πεδία μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μηχανής ή αλλοίωση των δεδομένων εικόνας.
 • Μην αφήνετε τη μηχανή σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, όπως π.χ. μέσα σε αυτοκίνητο που είναι εκτεθειμένο στο ηλιακό φως. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία της μηχανής.
 • Η μηχανή περιέχει ηλεκτρονικά κυκλώματα μεγάλης ακρίβειας. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη μηχανή μόνοι σας.
 • Η ξαφνική μεταφορά της μηχανής από χώρους με χαμηλή σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό υγρασίας στη μηχανή και στα εσωτερικά της εξαρτήματα. Για να αποφύγετε τον σχηματισμό υγρασίας, τοποθετήστε τη μηχανή μέσα σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα και αφήστε την να προσαρμοστεί στην υψηλότερη θερμοκρασία πριν τη βγάλετε από τη σακούλα.
 • Εάν σχηματιστεί συμπύκνωση στη μηχανή, για να αποφύγετε ζημιές, μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή και μην αφαιρείτε την κάρτα. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί τελείως η υγρασία, για να συνεχίσετε τη χρήση. Ακόμα και αφού η μηχανή στεγνώσει εντελώς, εάν εξακολουθεί να είναι κρύα εσωτερικά, μην αφαιρείτε την κάρτα έως ότου η μηχανή προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό του φακού της μηχανής, αν γίνεται εγγραφή ταινιών 4K σε λειτουργία [Λείο δέρμα σε ταινία] σε περιβάλλον με υγρασία. Αφήστε τη μηχανή απενεργοποιημένη μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία, πριν να συνεχίσετε τη χρήση. Αν η συμπύκνωση υδρατμών δεν διαλύεται, αλλάξτε την κατάσταση εγγραφής ή ρυθμίστε τη μηχανή σε μια άλλη επιλογή και όχι στις ταινίες 4K.
 • Εάν η μηχανή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την σε δροσερό, στεγνό, καλά αεριζόμενο μέρος. Στη διάρκεια της αποθήκευσης, κάντε περιστασιακά εγγραφές, για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά.
 • Αποφύγετε την αποθήκευση της μηχανής σε χώρους όπου υπάρχουν χημικά που προκαλούν δημιουργία σκουριάς και διάβρωση, όπως π.χ. σε χημικά εργαστήρια.
 • Αν η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες της πριν την χρησιμοποιήστε ξανά. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αν σκοπεύετε να τραβήξετε σημαντικές φωτογραφίες, όπως π.χ. κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σας στο εξωτερικό, ζητήστε τον έλεγχο της μηχανής από την Τεχνική υπηρεσία Canon ή ελέγξτε τη μηχανή μόνοι σας και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
 • Η μηχανή μπορεί να ζεσταθεί μετά από επαναλαμβανόμενη συνεχή λήψη ή λήψη στατικών εικόνων/ταινιών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη.
 • Αν υπάρχει μια έντονη πηγή φωτός εντός ή εκτός της περιοχής της εικόνας, ενδέχεται να εμφανιστούν είδωλα.
 • Κατά τη λήψη με οπίσθιο φωτισμό, κρατήστε τον ήλιο αρκετά μακριά από τη γωνία θέασης. Κρατάτε πάντα έντονες πηγές φωτός, όπως τον ήλιο, λέιζερ και άλλες πηγές έντονου τεχνητού φωτός έξω από την περιοχή της εικόνας και όχι κοντά σε αυτήν. Το συμπυκνωμένο έντονο φως μπορεί να προκαλέσει καπνό ή να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή άλλα εσωτερικά εξαρτήματα.

Οθόνη

Τα παρακάτω δεν επηρεάζουν τις εικόνες που καταγράφονται με τη μηχανή.

 • Παρότι η οθόνη παράγεται υπό συνθήκες κατασκευής εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας και περισσότερο από το 99,99% των pixel πληροί τις προδιαγραφές σχεδιασμού, το 0,01% ή και λιγότερο των pixel μπορεί να είναι ελαττωματικά ή να εμφανίζονται ως κόκκινες ή μαύρες κουκκίδες. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη.
 • Αν η οθόνη παραμείνει ενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί «κάψιμο» της οθόνης, δηλαδή παραμένει ένα αχνό είδωλο της εικόνας που εμφανιζόταν προηγουμένως στην οθόνη. Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο είναι προσωρινό και θα εξαφανιστεί αν δεν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για μερικές ημέρες.
 • Η οθόνη μπορεί να αντιδρά ελαφρώς αργά σε χαμηλές θερμοκρασίες ή να φαίνεται μαύρη σε υψηλές θερμοκρασίες. Θα επανέλθει στην κανονική της λειτουργία σε θερμοκρασία δωματίου.

Κάρτες

Για την προστασία της κάρτας και των αποθηκευμένων δεδομένων, να θυμάστε τα εξής:

 • Προφυλάξτε την κάρτα από πτώσεις, στρέβλωση ή υγρασία. Μην την πιέζετε με δύναμη και μην την υποβάλετε σε κρούσεις ή δονήσεις.
 • Μην αγγίζετε τις ηλεκτρονικές επαφές της κάρτας με τα δάκτυλά σας ή με οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο.
 • Μην κολλάτε αυτοκόλλητα ή άλλα αντικείμενα στην κάρτα.
 • Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε την κάρτα κοντά σε οποιοδήποτε αντικείμενο με ισχυρό μαγνητικό πεδίο, όπως τηλεοράσεις, ηχεία ή μαγνήτες. Επίσης, αποφύγετε θέσεις στις οποίες συσσωρεύεται στατικός ηλεκτρισμός.
 • Μην αφήνετε την κάρτα εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
 • Να αποθηκεύετε την κάρτα μέσα σε θήκη.
 • Μην αποθηκεύετε την κάρτα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή/και υγρασία ή σε σημεία με σκόνη.
 • Οι κάρτες μπορεί να ζεσταθούν έπειτα από παρατεταμένες περιόδους επαναλαμβανόμενης συνεχούς λήψης ή λήψης στατικών εικόνων/εγγραφής ταινιών. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη.