Τοποθέτηση/αφαίρεση καρτών

Προσοχή

 • Δεν υποστηρίζεται η χρήση άλλων καρτών μνήμης εκτός από τις κάρτες microSD / microSDHC / microSDXC.

Τοποθέτηση

 1. Ανοίξτε το καπάκι.

  • Σβήστε τη μηχανή ().
  • Αφού βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει, ανοίξτε το καπάκι και περιστρέψτε το προς την αντίθετη πλευρά.
 2. Εισαγάγετε την κάρτα.

  • Τοποθετήστε την κάρτα με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω. Αν τοποθετήσετε τις κάρτες λανθασμένα, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μηχανή.
 3. Κλείστε το κάλυμμα.

Αφαίρεση

 1. Ανοίξτε το καπάκι.

  • Σβήστε τη μηχανή ().
 2. Αφαιρέστε την κάρτα.

  • Πατήστε την κάρτα για να την εξαγάγετε.
  • Τραβήξτε την κάρτα ευθεία προς τα έξω και κατόπιν κλείστε το κάλυμμα.

Προσοχή

 • Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι η μηχανή γράφει στην κάρτα, διαβάζει από την κάρτα, διαγράφει από την κάρτα ή μεταφέρει δεδομένα στην κάρτα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, μην ανοίγετε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας. Για να αποφύγετε την καταστροφή των δεδομένων εικόνας και τη ζημιά στις κάρτες ή στη μηχανή, μην κάνετε ποτέ κανένα από τα παρακάτω ενώ η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη.

  • Αφαίρεση της κάρτας
  • Τράνταγμα ή χτύπημα της μηχανής
 • Αν στην οθόνη εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος σχετικό με την κάρτα, αφαιρέστε την κάρτα και εισαγάγετέ την ξανά. Αν το σφάλμα παραμένει, χρησιμοποιήστε μια άλλη κάρτα.

  Αν μπορείτε να μεταφέρετε όλες τις εικόνες της κάρτας σε υπολογιστή, κάντε το και κατόπιν διαμορφώστε την κάρτα με τη μηχανή (). Η ενέργεια αυτή μπορεί να αποκαταστήσει τη σωστή λειτουργία της κάρτας.