Αλλαγή των πληροφοριών προσανατολισμού ταινιών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε χειροκίνητα τις πληροφορίες προσανατολισμού αναπαραγωγής ταινίας (οι οποίες καθορίζουν ποια πλευρά θα είναι από πάνω).

  1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Αλλ. πληρ. περ. ταινιών].

  2. Επιλέξτε μια ταινία.

    • Πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο για να επιλέξετε την ταινία για την οποία θέλετε να αλλάξετε τις πληροφορίες προσανατολισμού.
  3. Αλλάξτε τις πληροφορίες προσανατολισμού.

    • Κοιτάζοντας τη μηχανή και το εικονίδιο Προσανατολισμός εικόνας στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να καθορίσετε ποια πλευρά θα είναι από πάνω. Κάθε πάτημα του πλήκτρου Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση επεξεργάζεται τις πληροφορίες προσανατολισμού ταινίας ως εξής: [Προσανατολισμός ταινίας] → [Προσανατολισμός ταινίας αριστερά] → [Προσανατολισμός ταινίας δεξιά].

Προσοχή

  • Οι ταινίες αναπαράγονται οριζόντια στη μηχανή και μέσω εξόδου βίντεο HDMI, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Προσθ. πληρ.περ.] ().
  • Με αυτήν τη μηχανή, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των πληροφοριών προσανατολισμού ταινίας των ταινιών που εγγράφονται με άλλες μηχανές.