Επανασύνδεση μέσω Wi-Fi/Bluetooth

Η μηχανή διατηρεί αρχείο των προηγούμενων συνδέσεων μέσω Wi-Fi ή Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο για να επανασυνδεθείτε στην ίδια συσκευή. Εδώ, χρησιμοποιείται ενδεικτικά η ενέργεια [Λειτουργίες επικοινωνίας: Σύνδεση με smartphone(tablet)].

 1. Επιλέξτε την εγγραφή για τη συσκευή στην οποία θα συνδεθείτε.

  • Όταν εμφανιστεί η οθόνη [Wi-Fi ενεργό], επιλέξτε [Αποσύνδεση] και επαναλάβετε το βήμα 1.
 2. Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θα γίνει σύνδεση.

  • Ορίστε την επιλογή στην οποία θα συνδεθείτε μέσω Wi-Fi ή Bluetooth από τις παλιές συνδέσεις που εμφανίζονται. Αν η επιλογή δεν εμφανίζεται, πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω για εναλλαγή οθονών.

  Σημείωση

  • Διατηρούνται αρχεία για έως 10 συνδέσεις για όλες τις λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας.
 3. Χρησιμοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή όπως χρειάζεται.