Προβολή εικόνων

Προβολή μεμονωμένων εικόνων

 1. Μεταβείτε στην αναπαραγωγή.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.
  • Εμφανίζεται η τελευταία εικόνα που καταγράφηκε ή προβλήθηκε.
 2. Αναζητήστε εικόνες.

  • Για να ξεκινήσετε την προβολή από την πιο πρόσφατη εικόνα λήψης, πατήστε το πλήκτρο Αριστερό πλήκτρο. Για να ξεκινήσετε την προβολή των εικόνων από την πρώτη εικόνα που καταγράφηκε, πατήστε το πλήκτρο Δεξί πλήκτρο.
  • Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο INFO, οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη αλλάζουν.

  Χωρίς πληροφορίες

  Βασική εμφάνιση πληροφοριών

  Εμφάνιση πληροφοριών λήψης

  • Όταν έχει εμφανιστεί η οθόνη πληροφοριών λήψης, μπορείτε να σαρώσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, για να δείτε άλλες πληροφορίες.
 3. Εξέλθετε από την προβολή εικόνων.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή, για να εξέλθετε από τη λειτουργία προβολής εικόνων και να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής για λήψη.

Αναπαραγωγή μέσω χειρισμών αφής

Η μηχανή διαθέτει έναν πίνακα αφής που μπορείτε να αγγίξετε για να ελέγξετε την προβολή. Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες αφής είναι όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται στα smartphone και παρόμοιες συσκευές. Αρχικά, πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή για προετοιμασία της αναπαραγωγή μέσω χειρισμών αφής.

Αναζήτηση εικόνων

Οθόνη ευρετηρίου

Προβολή με μεγέθυνση

Σημείωση

 • Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε την οθόνη πατώντας δύο φορές με ένα δάχτυλο.