Αναμονή: Χαμηλή ανάλυση

Η ρύθμιση σε [On] διατηρεί την ισχύ της μπαταρίας και ελέγχει την άνοδο της θερμοκρασίας της μηχανής κατά την αναμονή.

Ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών για μεγαλύτερο χρόνο.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Αναμονή: χαμ ανάλ].

  2. Επιλέξτε [On].

Προσοχή

  • Η ποιότητα εικόνας της οθόνης αναμονής ενδέχεται να διαφέρει από την ποιότητα εικόνας της οθόνης κατά την εγγραφή ταινίας.
  • Στιγμιαία, κατά την έναρξη εγγραφής ταινιών, η προβολή εικόνας ενδέχεται να παραμείνει στο τρέχον καρέ χωρίς να ενημερωθεί.