Επεξεργασία πρώτης και τελευταίας σκηνής μιας ταινίας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε την πρώτη και την τελευταία σκηνή μιας ταινίας, με βήμα 1 δευτ. περίπου.

 1. Κάντε παύση της αναπαραγωγής ταινίας.

  • Θα εμφανιστεί το πάνελ αναπαραγωγής ταινίας.
 2. Πατήστε το πλήκτρο Επικοινωνία/πολλαπλή πρόσβαση και καθορίστε τα μέρη προς επεξεργασία.

  • Επιλέξτε [] (Κοπή αρχής) ή [] (Κοπή τέλους).
  • Πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να μεταβείτε κατά ένα καρέ προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Συνεχίστε να πατάτε τα πλήκτρα για γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση καρέ.
  • Αφού αποφασίσετε ποιο μέρος θα επεξεργαστείτε, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση. Το τμήμα που επισημαίνεται από μια γραμμή στο κάτω μέρος της οθόνης θα παραμείνει.
 3. Ελέγξτε την επεξεργασμένη ταινία.

  • Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή] για αναπαραγωγή της επεξεργασμένης ταινίας.
  • Για να αλλάξετε το επεξεργασμένο κομμάτι, επιστρέψτε στο βήμα 2.
  • Για να ακυρώσετε την επεξεργασία, πατήστε το πλήκτρο MENU.
 4. Αποθήκευση.

  • Επιλέξτε [Αποθήκευση και έξοδος].
  • Θα εμφανιστεί η οθόνη αποθήκευσης.
  • Για να το αποθηκεύσετε ως νέο αρχείο, επιλέξτε [Νέο αρχείο]. Για να το αποθηκεύσετε και να αντικαταστήσετε το αρχικό αρχείο ταινίας, επιλέξτε [Αντικατάσταση] και πατήστε [ΟΚ] στην οθόνη επιβεβαίωσης.
  • Η επεξεργασμένη ταινία αποθηκεύεται και η οθόνη επιστρέφει στην αναπαραγωγή της ταινίας.

Προσοχή

 • Επειδή η επεξεργασία εκτελείται σε βήματα 1 δευτ. περίπου (θέση που υποδεικνύεται από το σύμβολο [Καθορισμένη θέση] στο κάτω μέρος της οθόνης), η πραγματική θέση περικοπής των ταινιών μπορεί να διαφέρει από τη θέση που καθορίσατε.
 • Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των ταινιών που έχουν τραβηχτεί με άλλη μηχανή.
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την ταινία όσο η μηχανή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.
 • Η επεξεργασία δεν είναι δυνατή όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε smartphone μέσω Wi-Fi.
 • Για εκτεταμένη επεξεργασία της ταινίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος.