Σύνδεση με Smartphone ή Tablet

Μετά τη ζεύξη της μηχανής με smartphone, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.

 • Να δημιουργήστε σύνδεση Wi-Fi χρησιμοποιώντας μόνο το smartphone ().
 • Να δημιουργήστε σύνδεση Wi-Fi με τη μηχανή, ακόμα και όταν αυτή είναι απενεργοποιημένη ().
 • Να προσθέσετε στις εικόνες γεωετικέτες με πληροφορίες GPS που έχουν ληφθεί από το smartphone ().
 • Να ελέγξετε τη μηχανή από απόσταση με smartphone ().

Μετά τη σύνδεση της μηχανής σε smartphone μέσω Wi-Fi, μπορείτε επίσης να κάνετε τα ακόλουθα.

 • Να περιηγηθείτε στις εικόνες και να τις αποθηκεύσετε στη μηχανή από smartphone ().
 • Να ελέγξετε τη μηχανή από απόσταση με smartphone ().

Προετοιμασία του smartphone

Ενεργοποίηση Bluetooth και Wi-Fi σε smartphone

Ενεργοποιήστε το Bluetooth και το Wi-Fi από την οθόνη ρυθμίσεων του smartphone. Λάβετε υπόψη ότι η ζεύξη με τη μηχανή δεν είναι δυνατή από την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth του smartphone.

Εγκατάσταση της εφαρμογής Camera Connect σε smartphone

Στο smartphone με Android ή iOS πρέπει να έχει εγκατασταθεί η ειδική εφαρμογή Camera Connect (δωρεάν).

 • Χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος του smartphone.
 • Μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση της εφαρμογής Camera Connect από το Google Play ή το App Store. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο Google Play ή στο App Store χρησιμοποιώντας τους κωδικούς QR που εμφανίζονται κατά τη ζεύξη ή τη σύνδεση της μηχανής σε smartphone μέσω Wi-Fi.

Σημείωση

 • Για τις εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων που υποστηρίζονται από το Camera Connect, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα λήψης του Camera Connect.
 • Τα παραδείγματα οθονών και άλλες λεπτομέρειες σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να μην αντιστοιχούν στα πραγματικά στοιχεία της διασύνδεσης χρήστη μετά από ενημερώσεις υλικολογισμικού ή ενημερώσεις εφαρμογής του Camera Connect, Android ή iOS.

Σύνδεση με Smartphone μέσω Wi-Fi

Αν στην οθόνη [Καλώς ορίσατε] που εμφανίζεται αρχικά υποδεικνύεται ότι το smartphone και η μηχανή είναι ήδη συζευγμένα, πηγαίνετε στο βήμα 10.

 1. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Σύνδεση με smartphone(tablet)].

 2. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Αυτή η οθόνη δεν εμφανίζεται, αν η ρύθμιση Wi-Fi έχει ήδη οριστεί σε [Ενεργ.].
 3. Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής για σύνδεση].

 4. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Αυτή η οθόνη δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση του Bluetooth έχει ήδη οριστεί σε [Ενεργ.].
 5. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

 6. Αρχίστε τη ζεύξη.

  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να ξεκινήσει η ζεύξη.
  • Αν το Camera Connect δεν είναι εγκατεστημένο, χρησιμοποιήστε το smartphone για να σαρώσετε τον κωδικό QR στην οθόνη, ανοίξτε το Google Play ή το App Store για να εγκαταστήσετε το Camera Connect και, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να ξεκινήσει η ζεύξη.
 7. Εκκινήστε το Camera Connect.

  • Ακολουθώντας τις οδηγίες στην εφαρμογή, επιλέξτε τη μηχανή για ζεύξη.
 8. Εδραιώστε τη σύνδεση Bluetooth.

  • Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα στο smartphone, χρησιμοποιήστε το smartphone όπως υποδεικνύεται.
  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
 9. Ολοκληρώστε τη διαδικασία ζεύξης.

  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να ολοκληρώσετε τη ζεύξη.
  • Εμφανίζεται το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής.

Προσοχή

 • Η μηχανή δεν μπορεί να συνδεθεί σε δύο ή περισσότερες συσκευές ταυτόχρονα μέσω Bluetooth. Για αλλαγή σε άλλο smartphone για τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στη σελίδα Επανασύνδεση μέσω Wi-Fi/Bluetooth.
 • Έχετε υπόψη ότι την επόμενη φορά που θα θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, η στάθμη ισχύος της μπαταρίας μπορεί να είναι χαμηλή, επειδή οι συνδέσεις Bluetooth καταναλώνουν ισχύ μπαταρίας, ακόμα και όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων ζεύξης
 • Η τήρηση εγγραφών ζεύξης για προηγούμενες συζευγμένες μηχανές στο smartphone σας θα αποτρέψει τη ζεύξη με αυτήν τη μηχανή. Πριν δοκιμάσετε να επαναλάβετε τη ζεύξη, καταργήστε τις εγγραφές ζεύξης για προηγούμενες συζευγμένες μηχανές από την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth του smartphone σας.
 1. Αγγίξτε μια λειτουργία Camera Connect.

  • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες της εφαρμογής Camera Connect, ανατρέξτε στη σελίδα Κύριες λειτουργίες Camera Connect.
  • Πατήστε σε μια λειτουργία Camera Connect για να ξεκινήσει μια σύνδεση Wi-Fi.
 2. Επιβεβαιώστε ότι οι συσκευές είναι συνδεδεμένες μέσω Wi-Fi.

  • Η ένδειξη [Wi-Fi ενεργό] εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής ().

Η σύνδεση Wi-Fi σε ένα smartphone έχει πλέον ολοκληρωθεί.

 • Για να τερματίσετε τη σύνδεση Wi-Fi, επιλέξτε [Αποσύνδεση] στην οθόνη [Wi-Fi ενεργό].
 • Ο τερματισμός της σύνδεσης Wi-Fi προκαλεί μετάβαση της μηχανής στη σύνδεση Bluetooth.
 • Για επανασύνδεση, ξεκινήστε το Camera Connect και πατήστε τη λειτουργία που θα χρησιμοποιήσετε.

Οθόνη [Wi-Fi ενεργό]

 • Επιβεβαίωση ρυθμίσεων Wi-Fi

  Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες ρύθμισης για τις συνδέσεις μέσω Wi-Fi.

 • Λεπτ σφάλματος

  Μετά από οποιαδήποτε σφάλματα σύνδεσης μέσω Wi-Fi, μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του σφάλματος ().

 • Αποσύνδεση

  Διακόπτει τη σύνδεση Wi-Fi.

Κύριες λειτουργίες Camera Connect

Images on camera/Εικόνες στη μηχανή

 • Μπορείτε να αναζητήσετε, να διαγράψετε ή να βαθμολογήσετε εικόνες.
 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες σε ένα smartphone.

Remote live view shooting/Λήψη με Άμεση προβολή από απόσταση

 • Ενεργοποιεί την απομακρυσμένη λήψη καθώς προβάλετε μια ζωντανή εικόνα στο smartphone.

Bluetooth remote controller/Τηλεχειριστήριο Bluetooth

 • Ενεργοποιεί τον απομακρυσμένο έλεγχο της μηχανής από ένα smartphone συζευγμένο μέσω Bluetooth. (Μη διαθέσιμο κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi.)
 • Το αυτόματο σβήσιμο είναι απενεργοποιημένο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία τηλεχειριστηρίου Bluetooth.

Camera settings/Ρυθμίσεις μηχανής

 • Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μηχανής.

Μπορείτε να ελέγξετε τις άλλες λειτουργίες στην κύρια οθόνη της εφαρμογής Camera Connect.

Διατήρηση σύνδεσης Wi-Fi όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα smartphone για αναζήτηση εικόνων στη μηχανή ή για άλλες εργασίες, ακόμα και όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, αρκεί να είναι συζευγμένη στο smartphone μέσω Bluetooth.

Εάν προτιμάτε να μην παραμένετε συνδεδεμένοι με τη μηχανή μέσω Wi-Fi ή το Bluetooth όταν είναι απενεργοποιημένη, ορίστε τη ρύθμιση [Λειτουργίες επικοινωνίας: Κατάσταση πτήσης] σε [On] ή ορίστε τη ρύθμιση [Λειτουργίες επικοινωνίας: Ρυθμίσεις Bluetooth] σε [Απενεργ.].

Προσοχή

 • Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον αν γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων ασύρματης επικοινωνίας ή αν οι πληροφορίες σύνδεσης smartphone διαγραφούν.

Ακύρωση ζεύξης

Ακυρώστε τη ζεύξη με smartphone ως εξής.

 1. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Σύνδεση με smartphone(tablet)].

 2. Επιλέξτε [Επεξεργασία/διαγραφή συσκευής].

 3. Επιλέξτε το smartphone με το οποίο θέλετε να ακυρώσετε τη ζεύξη.

  • Τα smartphone που είναι συζευγμένα αυτήν τη στιγμή με τη μηχανή επισημαίνονται [Bluetooth].
 4. Επιλέξτε [Διαγραφή πληροφοριών σύνδεσης].

 5. Επιλέξτε [ΟΚ].

 6. Διαγραφή των πληροφοριών της μηχανής στο smartphone.

  • Στο μενού ρυθμίσεων Bluetooth του smartphone, διαγράψτε τις πληροφορίες μηχανής που έχουν αποθηκευτεί στο smartphone.