Αυτό το εγχειρίδιο είναι για τη μηχανή PowerShot V10 με έκδοση firmware 1.1.0 ή νεότερη.