Σύνδεση σε ασύρματο τηλεχειριστήριο

Η μηχανή μπορεί επίσης να συνδεθεί σε ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (πωλείται χωριστά) μέσω Bluetooth για λήψη με τηλεχειρισμό.

 1. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Σύνδεση σε ασύρμ τηλεχειριστ].

 2. Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής για σύνδεση].

  Το ακόλουθο μήνυμα εμφανίζεται, αν η μηχανή είναι συζευγμένη με smartphone: [Τερματίστε την τρέχουσα σύνδεση Bluetooth και πραγματοποιήστε ζεύξη με το Ασύρμ τ/χειριστήριο].

 3. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Αυτή η οθόνη δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση του Bluetooth έχει ήδη οριστεί σε [Ενεργ.].
 4. Κάντε ζεύξη των συσκευών.

  • Όταν εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα W και T στο BR-E1 ταυτόχρονα για τουλάχιστον 3 δευτ.
  • Αφού εμφανιστεί ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει ζεύξη της μηχανής με το BR-E1, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
 5. Διαμορφώστε τη μηχανή για απομακρυσμένη λήψη.

  • Για οδηγίες μετά την ολοκλήρωση της ζεύξης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του BR-E1.

Προσοχή

 • Έχετε υπόψη ότι την επόμενη φορά που θα θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, η στάθμη ισχύος της μπαταρίας μπορεί να είναι χαμηλή, επειδή οι συνδέσεις Bluetooth καταναλώνουν ισχύ μπαταρίας, ακόμα και όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση

 • Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, συνιστάται να ρυθμίσετε την επιλογή [Λειτουργίες επικοινωνίας: Ρυθμίσεις Bluetooth] σε [Απενεργ.] ().

Ακύρωση ζεύξης

Πριν από τη ζεύξη με άλλο ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1, διαγράψτε τις πληροφορίες σχετικά με το συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο.

 1. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Σύνδεση σε ασύρμ τηλεχειριστ].

 2. Επιλέξτε [Διαγραφή πληροφοριών σύνδεσης].

 3. Επιλέξτε [ΟΚ].