Ζωντανή μετάδοση

Μπορείτε να κάνετε ζωντανή μετάδοση εικόνων από τη μηχανή.

Ελέγξτε εκ των προτέρων τις απαιτήσεις μετάδοσης και τους όρους υπηρεσίας στην τοποθεσία μετάδοσης.

Σύζευξη με Smartphone μέσω Bluetooth

Μεταβείτε στο βήμα 11, αν το smartphone και η μηχανή είναι ήδη συζευγμένα.

 1. Προετοιμάστε το smartphone ().

 2. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Σύνδεση με smartphone(tablet)].

 3. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Αυτή η οθόνη δεν εμφανίζεται, αν η ρύθμιση Wi-Fi έχει ήδη οριστεί σε [Ενεργ.].
 4. Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής για σύνδεση].

 5. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Αυτή η οθόνη δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση του Bluetooth έχει ήδη οριστεί σε [Ενεργ.].
 6. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

 7. Αρχίστε τη ζεύξη.

  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να ξεκινήσει η ζεύξη.
  • Αν το Camera Connect δεν είναι εγκατεστημένο, χρησιμοποιήστε το smartphone για να σαρώσετε τον κωδικό QR στην οθόνη, ανοίξτε το Google Play ή το App Store για να εγκαταστήσετε το Camera Connect και, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να ξεκινήσει η ζεύξη.
 8. Εκκινήστε το Camera Connect.

  • Ακολουθώντας τις οδηγίες στην εφαρμογή, επιλέξτε τη μηχανή για ζεύξη.
 9. Εδραιώστε τη σύνδεση Bluetooth.

  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
 10. Ολοκληρώστε τη διαδικασία ζεύξης.

  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να ολοκληρώσετε τη ζεύξη.
  • Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα στο smartphone, χρησιμοποιήστε το smartphone όπως υποδεικνύεται.
  • Εμφανίζεται το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής.
  • Πατήστε το πλήκτρο MENU.
 11. Επιλέξτε [Ζωντανή ροή].

Σύνδεση με σημείο πρόσβασης μέσω Wi-Fi

 • Η μηχανή επανασυνδέεται αυτόματα στα σημεία πρόσβασης που είχαν χρησιμοποιηθούν παλιότερα.
 • Οι οδηγίες αυτές αφορούν τη σύνδεση μέσω WPS (κατάσταση PBC). Για να συνδεθείτε με άλλον τρόπο, ανατρέξτε στις «Βασικές ρυθμίσεις επικοινωνίας» ().
 1. Επιλέξτε [Σύνδεση με WPS].

 2. Επιλέξτε [WPS (κατ. PBC)].

  • Επιλέξτε [ΟΚ].
 3. Συνδεθείτε στο σημείο πρόσβασης.

  • Πατήστε το πλήκτρο WPS του σημείου πρόσβασης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση του πλήκτρου και τον χρόνο που πρέπει να το κρατήσετε πατημένο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του σημείου πρόσβασης.
  • Επιλέξτε [ΟΚ], για να ξεκινήσει η σύνδεση με το σημείο πρόσβασης.
  • Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη, μόλις η μηχανή συνδεθεί στο σημείο πρόσβασης.
 4. Επιλέξτε [Αυτόματη ρύθμιση].

  • Επιλέξτε [ΟΚ].
  • Εάν εμφανιστεί σφάλμα για την [Αυτόματη ρύθμιση], ορίστε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα ().
 5. Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις μετάδοσης στο Camera Connect.

  • Επιλέξτε την πλατφόρμα μετάδοσης που θα χρησιμοποιήσετε και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αντίστοιχα.
  • Μπορείτε να εισαγάγετε μια διεύθυνση URL στην οθόνη, για να επιλέξετε τοποθεσία μετάδοσης.
  • Ως ποιότητα μετάδοσης, επιλέξτε 6 Mbps ή 3,5 Mbps, ανάλογα με το περιβάλλον επικοινωνίας.
 6. Ξεκινήστε τη μετάδοση.

  • Η ένδειξη [STBY] εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής για εγγραφή.
  • Χρησιμοποιήστε το Camera Connect για να ξεκινήσετε και να σταματήσετε τη μετάδοση. Μπορείτε επίσης να σταματήσετε τη μετάδοση, πατώντας το πλήκτρο εκκίνησης/στοπ στη μηχανή.

Προσοχή

 • Το βίντεο και ο ήχος ενδέχεται να έχουν θόρυβο κατά τη μετάδοση, ανάλογα με το περιβάλλον επικοινωνίας. Δοκιμάστε τη μετάδοση εκ των προτέρων και ελέγξτε την ποιότητα του βίντεο και του ήχου.
 • Δοκιμάστε τα εξής, αν το βίντεο και ο ήχος έχουν θόρυβο ή αν παραλείπονται. Τα βήματα αυτά ίσως να βελτιώσουν την ποιότητα.
  • Πλησιάστε τη μηχανή στο σημείο πρόσβασης (ασύρματο δρομολογητή, smartphone σύνδεσης, κ.λπ.), αλλάξτε τις σχετικές θέσεις τους και φροντίστε να μην υπάρχουν άνθρωποι ή αντικείμενα στον χώρο ανάμεσά τους.
  • Σε εσωτερικό χώρο, εγκαταστήστε το σημείο πρόσβασης και τη μηχανή στο ίδιο δωμάτιο.
  • Εγκαταστήστε τα μακριά από συσκευές που χρησιμοποιούν το εύρος 2,4 Ghz, όπως φούρνους μικροκυμάτων ή ασύρματα τηλέφωνα.
 • Αν ο θόρυβος από ένα εξωτερικό μικρόφωνο είναι ενοχλητικός, δοκιμάστε να τοποθετήσετε το μικρόφωνο στο πλάι της μηχανής με την υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ του εξωτερικού μικροφώνου όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη μηχανή.
 • Παρόλο που η ποιότητα μετάδοσης των 3,5 Mbps προσφέρει σταθερότερη μετάδοση από ό,τι η ποιότητα των 6 Mbps, η ποιότητα εικόνας θα είναι υποδεέστερη.
 • Η θερμοκρασία της μηχανής αυξάνεται κατά τη μετάδοση. Χρησιμοποιήστε το στήριγμα ή ένα τρίποδο ή λάβετε άλλα μέτρα για να μην κρατάτε τη μηχανή κατά την εγγραφή. Αν η μηχανή ζεσταθεί πολύ, εμφανίζεται η ένδειξη [Υψηλή θερμοκρασία] στην οθόνη ως προειδοποίηση.
 • Έχετε υπόψη ότι η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες τρίτων.
 • Καμία εικόνα δεν καταγράφεται στην κάρτα κατά τη μετάδοση (αλλά πρέπει να υπάρχει κάρτα στη μηχανή).
 • Δοκιμάστε τη μετάδοση εκ των προτέρων, για να βεβαιωθείτε ότι η εικόνα είναι ευθεία και ότι έχει τον σωστό προσανατολισμό και προσαρμόστε τον προσανατολισμό, όπως απαιτείται.
 • Διαβάστε την ενότητα Προφυλάξεις για την ασύρματη επικοινωνία.