Επιλογή εφαρμογής για συνδέσεις USB

Εάν συνδέσετε τη μηχανή σε έναν υπολογιστή μέσω του καλωδίου επικοινωνίας, μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες ή να εισαγάγετε εικόνες στον υπολογιστή.

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Επιλογή εφαρμογής σύνδ USB].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Εισαγωγή φωτογραφίας

   Επιλέξτε κατά την εισαγωγή εικόνων σε υπολογιστή.

  • Βιντεοκλήσεις/Ροή

   Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιήσετε εφαρμογές συμβατές με UVC/UAC μετά τη σύνδεση σε υπολογιστή.

   Αφού επιλέξετε το στοιχείο [Βιντεοκλήσεις/Ροή], χρησιμοποιήστε το καλώδιο επικοινωνίας για να συνδεθείτε στον υπολογιστή και, κατόπιν, ανοίξτε την εφαρμογή.

   Η ανάλυση και ο ρυθμός καρέ της εξόδου εικόνας είναι 2K (1920×1080) στα 30 fps.