Ρυθμίσεις IS

Μπορείτε να μειώσετε την αστάθεια της μηχανής κατά την εγγραφή ταινιών.

Προσοχή

 • Ορίστε την [Λήψη:  Αυτ οριζοντ] σε [Απενεργ.].
 1. Επιλέξτε [Λήψη:  Ψηφιακό IS].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Off (Ανενεργή ρύθμιση IS)

   Απενεργοποιεί τη σταθεροποίηση εικόνας.

  • On (Ενεργή ρύθμιση IS)

   Η αστάθεια μηχανής θα διορθωθεί. Η εικόνα θα μεγεθυνθεί ελαφρώς.

  • Ενίσχυση (Βελτιωμένη ρύθμιση IS)

   Διορθώνει περισσότερο την αστάθεια μηχανής σε σχέση με την επιλογή [On]. Η εικόνα θα είναι περισσότερο μεγεθυμένη.

Προσοχή

 • Η σταθεροποίηση με τη ρύθμιση ψηφιακού IS μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική σε ορισμένα μεγέθη εγγραφής ταινίας.
 • Συνιστάται να ορίζετε τη ρύθμιση σε [Off], όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο.
 • Ανάλογα με το θέμα και τις συνθήκες λήψεις, το θέμα μπορεί να φλουτάρει αισθητά (τα θέματα μπορεί να δείχνουν στιγμιαία εκτός εστίασης) λόγω της επίδρασης από τη ρύθμιση ψηφιακού IS.
 • Οι εικόνες μπορεί να φαίνονται περισσότερο κοκκώδεις, λόγω της ρύθμισης ψηφιακού IS που μεγεθύνει τις εικόνες. Επίσης, ενδέχεται να εμφανίζεται θόρυβος, κηλίδες φωτός κ.λπ.