Συνδέσεις για προχωρημένους

Σύνδεση με Smartphone ή Tablet

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια απευθείας σύνδεση Wi-Fi με ένα smartphone και να χρησιμοποιήσετε το Camera Connect για να ελέγχετε τη μηχανή.

 1. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Προηγμένη σύνδεση].

 2. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Αυτή η οθόνη δεν εμφανίζεται, αν η ρύθμιση Wi-Fi έχει ήδη οριστεί σε [Ενεργ.].
 3. Επιλέξτε [Σύνδεση με smartphone(tablet)].

 4. Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής για σύνδεση].

 5. Αρχίστε την αναζήτηση σημείων πρόσβασης.

  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
  • Αν το Camera Connect δεν είναι εγκατεστημένο, χρησιμοποιήστε το smartphone για να σαρώσετε τον κωδικό QR στην οθόνη, ανοίξτε το Google Play ή το App Store για να εγκαταστήσετε το Camera Connect και, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
 6. Δημιουργήστε σύνδεση Wi-Fi.

  • Συνδεθείτε σε ένα σημείο πρόσβασης μέσω Wi-Fi. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη μέθοδο σύνδεσης που χρησιμοποιείται.

   • Σύνδεση μέσω WPS (, )
   • Χειροκίνητη σύνδεση σε εντοπισμένα δίκτυα ()
   • Χειροκίνητη σύνδεση με προσδιορισμό των πληροφοριών σημείου πρόσβασης ()
 7. Ξεκινήστε το Camera Connect και πατήστε το όνομα της μηχανής.

 8. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Η ένδειξη [Wi-Fi ενεργό] εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής ().