Αποστολή εικόνων στο image.canon

Συνδέστε τη μηχανή με το image.canon για να στείλετε εικόνες απευθείας από τη μηχανή.

 • Απαιτείται smartphone με πρόγραμμα περιήγησης και σύνδεση στο Internet.
 • Θα πρέπει να εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται στο smartphone.
 • Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών image.canon και για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες και περιοχές στις οποίες είναι διαθέσιμες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας image.canon (https://image.canon/).
 • Ενδέχεται να ισχύουν χωριστές χρεώσεις για τη σύνδεση ISP και το σημείο πρόσβασης.
 1. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Αποστολή στο image.canon].

 2. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Αυτή η οθόνη δεν εμφανίζεται, αν η ρύθμιση Wi-Fi έχει ήδη οριστεί σε [Ενεργ.].
 3. Επιλέξτε [Σύνδεση].

  • Αν η ειδική εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί, επιλέξτε [Εγκατάστ].
 4. Επιλέξτε [ΟΚ].

 5. Σαρώστε τον κωδικό QR με την ειδική εφαρμογή.

  • Επιλέξτε [ΟΚ].
 6. Δημιουργήστε σύνδεση Wi-Fi.

  • Συνδεθείτε σε ένα σημείο πρόσβασης μέσω Wi-Fi. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη μέθοδο σύνδεσης που χρησιμοποιείται.

   • Σύνδεση μέσω WPS (, )
   • Χειροκίνητη σύνδεση σε εντοπισμένα δίκτυα ()
   • Χειροκίνητη σύνδεση με προσδιορισμό των πληροφοριών σημείου πρόσβασης ()
 7. Επιβεβαιώστε ότι ο αριθμός εμφανίζεται στην ειδική εφαρμογή.

  • Επιλέξτε [ΟΚ].
 8. Ρυθμίστε την αυτόματη μεταφορά εικόνων.

  • Ολοκληρώστε το στοιχείο ρύθμισης [Αυτόματη αποστολή], όπως απαιτείται.
  • [Κατά τη φόρτιση της μπατ. (υψ ισχύς)]: Η αυτόματη αποστολή ξεκινά, όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη και συνδεδεμένη με παροχή ρεύματος για φόρτιση μέσω USB. Έχετε υπόψη ότι η αυτόματη αποστολή θα ξεκινήσει αφού φορτιστεί για λίγη ώρα η μηχανή, αν η εναπομένουσα χωρητικότητα ήταν χαμηλή αρχικά.
  • [Όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη]: Η αυτόματη αποστολή ξεκινά, όταν η μηχανή είναι ενεργοποιημένη.
  • Επιλέξτε [ΟΚ] και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
 9. Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις.

  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

  Σημείωση

  • Το εικονίδιο [Υπηρεσία Web] αλλάζει σε [Σύνδεση σε υπηρεσία Web].

  • Το όνομα μοντέλου της μηχανής καταχωρείται στο image.canon.

Οθόνη [Αποστολή στο image.canon]

 • Αυτόματη αποστολή

  Αλλάξτε τις ρυθμίσεις αυτόματης αποστολής.

 • Πληκτρολ για αποστ

  Επιλέξτε τον τύπο των εικόνων που θα αποσταλούν.

 • Αλλαγή δικτύου

  Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις Wi-Fi.

 • Απαλοιφή ρυθμ σύνδ Web κάμερας

  Απαλείψτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης web της μηχανής.