Αρίθμηση αρχείων

Οι εικόνες που καταγράφηκαν και οι οποίες αποθηκεύονται σε έναν φάκελο λαμβάνουν έναν αριθμό αρχείου, από το 0001 έως το 9999. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο αρίθμησης των αρχείων εικόνων.

(Παράδειγμα)

(1) Αριθμός αρχείου

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Αρίθμ. αρχείων].

  2. Ορίστε το στοιχείο.

    • Επιλέξτε [Αρίθμηση].
    • Επιλέξτε [Συνεχής] ή [Αυτ. Μηδεν.].
    • Εάν θέλετε να επαναφέρετε την αρίθμηση αρχείων, επιλέξτε [Χειρ. Μηδεν.] ().
    • Επιλέξτε [ΟΚ] για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο και ο αριθμός αρχείου θα ξεκινά από το 0001.

Προσοχή

  • Αν ο αριθμός αρχείου στον φάκελο 999 φτάσει το 9999, η λήψη δεν θα είναι δυνατή, ακόμα και αν υπάρχει ελεύθερος χώρος στην κάρτα. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να αντικαταστήσετε την κάρτα, αλλάξτε σε νέα κάρτα.

Συνεχής

Για συνεχή αρίθμηση αρχείων ανεξάρτητα από την εναλλαγή καρτών ή τη δημιουργία φακέλων

Ακόμα και αφού αντικαταστήσετε την κάρτα ή δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο, η αρίθμηση αρχείων συνεχίζει με τη σειρά έως το 9999. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να αποθηκεύσετε εικόνες με οποιαδήποτε αρίθμηση από το 0001 έως το 9999 σε πολλές κάρτες ή σε πολλούς φακέλους, μέσα σε έναν φάκελο σε υπολογιστή.

Αν η δεύτερη κάρτα ή ο υπάρχων φάκελος περιέχουν ήδη εικόνες που είχαν εγγραφεί προηγουμένως, η αρίθμηση αρχείων των νέων εικόνων μπορεί να συνεχιστεί από την αρίθμηση αρχείων των εικόνων που υπάρχουν ήδη στην κάρτα ή στον φάκελο. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συνεχή αρίθμηση αρχείων, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μια πρόσφατα διαμορφωμένη κάρτα κάθε φορά.

Αρίθμηση αρχείων μετά την αντικατάσταση της κάρτας

Κάρτα 1

Κάρτα 2

(1) Επόμενος διαδοχικός αριθμός αρχείου

Αρίθμηση αρχείων μετά τη δημιουργία ενός φακέλου

Κάρτα 1

Αυτόματος μηδενισμός

Για επανεκκίνηση της αρίθμησης των αρχείων από το 0001 μετά την εναλλαγή καρτών ή τη δημιουργία φακέλων

Όταν αντικαθιστάτε την κάρτα ή δημιουργείτε έναν φάκελο, η αρίθμηση των αρχείων ξεκινά ξανά από το 0001 για τις νέες εικόνες που αποθηκεύονται. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε να οργανώσετε τις εικόνες ανά κάρτες ή φακέλους.

Αν η δεύτερη κάρτα ή ο υπάρχων φάκελος περιέχουν ήδη εικόνες που είχαν εγγραφεί προηγουμένως, η αρίθμηση αρχείων των νέων εικόνων μπορεί να συνεχιστεί από την αρίθμηση αρχείων των εικόνων που υπάρχουν ήδη στην κάρτα ή στον φάκελο. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις εικόνες με την αρίθμηση αρχείων να ξεκινά από το 0001, να χρησιμοποιείτε μια πρόσφατα διαμορφωμένη κάρτα κάθε φορά.

Αρίθμηση αρχείων μετά την αντικατάσταση της κάρτας

Κάρτα 1

Κάρτα 2

(1) Η αρίθμηση αρχείων μηδενίζεται

Αρίθμηση αρχείων μετά τη δημιουργία ενός φακέλου

Κάρτα 1

Χειροκίνητος μηδενισμός

Μηδενισμός αρίθμησης αρχείων στο 0001 ή έναρξη από το 0001 στους νέους φακέλους

Όταν μηδενίζετε την αρίθμηση αρχείων χειροκίνητα, δημιουργείται αυτόματα ένας νέος φάκελος και η αρίθμηση αρχείων των εικόνων που αποθηκεύονται σε αυτόν τον φάκελο ξεκινά από το 0001.

Αυτό είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς φακέλους για τις εικόνες που τραβήξατε χτες και εκείνες που τραβήξατε σήμερα.