Εμφάνιση πληροφοριών

Οθόνη εγγραφής ταινίας

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο INFO, αλλάζουν οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 • Στην οθόνη εμφανίζονται κάθε στιγμή μόνο οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση ή λειτουργία.
 1. (1) Ταχύτητα κλείστρου
 2. (2) Αύξηση θερμοκρασίας
 3. (3) Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας
 4. (4) Σημείο AF
 5. (5) Ένδειξη στάθμης εγγραφής ήχου
 6. (6) Ταχύτητα κλείστρου/Τιμή διαφράγματος/Τιμή διόρθωσης έκθεσης/Ταχύτητα ISO
 7. (7) Προειδοποίηση για υπερθέρμανση
 8. (8) Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ταινίας/Χρόνος εγγραφής που πέρασε
 9. (9) Τιμή διόρθωσης έκθεσης
 10. (10) Στάθμη μπαταρίας
 11. (11) Απενεργοποίηση εγγραφής ήχου
 12. (12) Ψηφιακό ζουμ
 1. (13) Ταχύτητα ISO
 2. (14) Κατάσταση λήψης
 3. (15) Τιμή διαφράγματος
 4. (16) Ορισμός σημείου AF στο κέντρο
 5. (17) Ισχύς σήματος Wi-Fi
 6. (18) Κατάσταση αυτοεστίασης
 7. (19) Λειτουργία Bluetooth
 8. (20) Πλήκτρο Γρήγορου ελέγχου
 9. (21) Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης
 10. (22) [] Πλήκτρο λήψης ταινίας
 11. (23) Λειτουργία Wi-Fi
 12. (24) Κατάσταση πτήσης

Προσοχή

 • Το πλέγμα δεν μπορεί να εμφανιστεί κατά την εγγραφή ταινίας (και αν εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή, η εγγραφή ταινίας θα το διαγράψει από την οθόνη).
 • Όταν ξεκινήσει η εγγραφή ταινίας, ο χρόνος εγγραφής ταινίας που απομένει θα αντικατασταθεί από τον χρόνο που πέρασε.

Σημείωση

 • Άλλα εικονίδια ενδέχεται να εμφανιστούν προσωρινά μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων.
 • Αν ανοίξετε την οθόνη, θα αλλάξει η θέση προβολής των πληροφοριών που εμφανίζονται.

Οθόνη λήψης στατικών εικόνων

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο INFO, αλλάζουν οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 • Στην οθόνη εμφανίζονται κάθε στιγμή μόνο οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση ή λειτουργία.
 1. (1) Διαθέσιμες λήψεις
 2. (2) Στάθμη μπαταρίας
 3. (3) Λειτουργία Wi-Fi
 4. (4) Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης
 5. (5) Φωτεινότητα
 6. (6) Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας
 7. (7) Προειδοποίηση για ποιότητα εικόνας στατικών εικόνων
 1. (8) Προειδοποίηση για υπερθέρμανση
 2. (9) Κατάσταση λήψης
 3. (10) Ισχύς σήματος Wi-Fi
 4. (11) Λειτουργία Bluetooth
 5. (12) Πλήκτρο Γρήγορου ελέγχου
 6. (13) Κατάσταση πτήσης

Σημείωση

 • Άλλα εικονίδια ενδέχεται να εμφανιστούν προσωρινά μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων.
 • Αν ανοίξετε την οθόνη, θα αλλάξει η θέση προβολής των πληροφοριών που εμφανίζονται.

Οθόνη προβολής/αναπαραγωγής

Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για ταινίες

 1. (1) Κατάσταση εγγραφής ταινίας
 2. (2) Τόνοι χρωμάτων
 3. (3) Ισορροπία λευκού
 4. (4) Φίλτρο χρώματος
 5. (5) Μέγεθος εγγραφής ταινίας
 6. (6) Ρυθμός καρέ
 1. (7) Μέθοδος συμπίεσης ταινίας
 2. (8) Πληροφορίες προσανατολισμού ταινίας
 3. (9) Τιμή διόρθωσης έκθεσης
 4. (10) Ρύθμιση ψηφιακού IS
 5. (11) Χρόνος εγγραφής
 • Για λόγους σαφήνειας, οι επεξηγήσεις παραλείπονται για στοιχεία που περιλαμβάνονται επίσης στη βασική προβολή/λεπτομερή προβολή πληροφοριών για τις στατικές εικόνες, οι οποίες δεν απεικονίζονται εδώ.

Εμφάνιση βασικών πληροφοριών για στατικές εικόνες

 1. (1) Ισχύς σήματος Wi-Fi
 2. (2) Λειτουργία Wi-Fi
 3. (3) Στάθμη μπαταρίας
 4. (4) Αριθμός προβολής/αναπαραγωγής/Συνολικός αριθμός καταγραμμένων εικόνων
 5. (5) Αποστολή εικόνων σε smartphone
 6. (6) Κατάσταση πτήσης
 7. (7) Ταχύτητα κλείστρου
 8. (8) Τιμή διαφράγματος
 1. (9) Φωτεινότητα
 2. (10) Λειτουργία Bluetooth
 3. (11) Βαθμολογία
 4. (12) Προστασία εικόνας
 5. (13) Αρ. φακέλου-Αρ. αρχείου
 6. (14) Ποιότητα εικόνας
 7. (15) Ταχύτητα ISO

Προσοχή

 • Αν η εικόνα έχει τραβηχτεί με άλλη μηχανή, ορισμένες πληροφορίες λήψης μπορεί να μην εμφανίζονται.
 • Η προβολή εικόνων που έχουν ληφθεί με αυτή τη μηχανή ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε άλλες μηχανές.

Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για στατικές εικόνες

 1. (1) Ταχύτητα κλείστρου
 2. (2) Κατάσταση λήψης
 3. (3) Τιμή διαφράγματος
 4. (4) Φωτεινότητα
 5. (5) Ημερομηνία και ώρα λήψης
 1. (6) Ιστόγραμμα (Φωτεινότητα/RGB)
 2. (7) Ταχύτητα ISO
 3. (8) Γραμμή κύλισης
 4. (9) Ποιότητα εικόνας
 5. (10) Μέγεθος αρχείου