Údaje copyrightu

Pokud nastavíte údaje copyrightu, budou zaznamenány do snímku jako informace Exif.

Upozornění

 • Pokud je text položek „Autor“ a „Copyright“ dlouhý, nemusí se po výběru možnosti [Zobrazit údaje copyrightu] zobrazit celý.
 1. Vyberte možnost [Nastavení: Údaje copyrightu].

 2. Vyberte možnost.

 3. Zadejte text.

  • Pomocí Navigační tlačítka vyberte znak a pak ho zadejte stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Výběrem [Režim vstupu] můžete změnit režim vstupu.
  • Vyberte [Vymazat], chcete-li odstranit znak.
 4. Ukončete nastavení.

  • Stiskněte tlačítko MENU a poté stiskněte [OK].

Kontrola údajů copyrightu

Pokud v kroku 2 vyberete položku [Zobrazit údaje copyrightu], můžete zkontrolovat informace [Autor] a [Copyright], které jste zadali.

Odstranění údajů copyrightu

Pokud v kroku 2 vyberete položku [Odstranit údaje copyrightu], můžete odstranit informace [Autor] a [Copyright].