Obecná bezpečnostní opatření pro fotografování

Upozornění

 • Nezaměřujte videokameru na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj ostrého umělého osvětlení. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí videokamery.
 • Kvalita snímku

 • Fotografování za vysokých teplot může vést k vytváření zrnitých snímků nebo k nerovnoměrnosti barev na snímku.
 • Při častém dlouhodobém snímání může dojít ke zvýšení teploty uvnitř fotoaparátu a k následnému zhoršení kvality snímků. Pokud nesnímáte, vždy vypněte videokameru.
 • Bílá [Varování před teplotou (bílá)] ikona varování před teplotou uvnitř fotoaparátu

 • Bílá [Varování před teplotou (bílá)] ikona signalizuje vysokou teplotu uvnitř videokamery. Bílá ikona [Varování před teplotou (bílá)] signalizuje, že se zhorší kvalita fotografií. Ukončete na chvíli snímání fotografií a nechte videokameru vychladnout.
 • Pokud teplota uvnitř videokamery dosáhne vysoké hodnoty, může se kvalita snímků pořízených s vysokou citlivostí ISO snížit ještě předtím, než se zobrazí bílá ikona [Varování před teplotou (bílá)].
 • Snímky a zobrazení

 • Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení nemusí zobrazený snímek odrážet skutečný jas zachyceného snímku.
 • Nasměrování videokamery jiným směrem může krátkodobě zabránit správnému zobrazení jasu. Před pořízením snímku počkejte, dokud se úroveň jasu nestabilizuje.
 • Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se světlá oblast jevit na obrazovce černá. Na skutečném zachyceném snímku však bude světlá oblast zobrazena správně.
 • Pokud při nedostatečném osvětlení nastavíte jasně možnost [Nastavení: Jas displeje], může se ve snímcích objevit šum nebo nerovnoměrné barvy. V zachyceném snímku však nebudou šum ani nerovnoměrnost barev zaznamenány.
 • Po zvětšení snímku může jeho ostrost vypadat výraznější než na skutečném snímku.

Poznámka

 • Zorné pole (pokrytí) je přibližně 100 %.
 • Pokud je videokamera dlouhou dobu nečinná, obrazovka se automaticky vypne po uplynutí doby nastavené v položce [Autom.vypnutí] nebo [Vypnutí displeje] v nabídce [Nastavení: Úspora energie]. Pokud se obrazovka automaticky vypne po uplynutí doby nastavené v nabídce [Vypnutí displeje], videokamera se pak automaticky vypne po uplynutí doby nastavené v nabídce [Autom.vypnutí] ().
 • Snímky můžete zobrazit na televizoru pomocí běžně dostupného kabelu HDMI (). Upozorňujeme, že zvuk vysílán nebude.