Automatické otáčení

Nastavení automatického otáčení, které při zobrazení narovnává snímky pořízené ve svislé orientaci, můžete změnit.

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Aut. otáčení].

 2. Vyberte možnost.

  • Zap

   Snímky ve videokameře i na počítači se při zobrazení automaticky otáčejí.

  • Zap

   Snímky se automaticky otáčejí jenom při zobrazení na počítači.

  • Vyp

   Snímky se neotáčí automaticky.

Upozornění

 • Snímky pořízené s automatickým otáčením nastaveným na možnost [Vyp] se při přehrávání neotočí, i když později nastavíte automatické otáčení na možnost [Zap].

Poznámka

 • Při pořízení snímku s videokamerou nasměrovanou nahoru nebo dolů nemusí být automatické otočení na správnou orientaci zobrazení pro prohlížení provedeno správně.