Jas obrazovky

  1. Vyberte možnost [Nastavení: Jas displeje].

  2. Upravte nastavení.

    • S ohledem na šedý snímek upravte jas stisknutím tlačítek Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava a pak stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení. Výsledek zkontrolujte na obrazovce.

Poznámka

  • Chcete-li zkontrolovat expozici snímku, doporučujeme podívat se na histogram ().