Nastavení GPS

GPS přes mobil

Na smartphonu kompatibilním s funkcí Bluetooth můžete ke snímkům doplňovat zeměpisné údaje.

Tato nastavení dokončete po instalaci příslušné aplikace Camera Connect () na smartphonu.

 1. Na smartphonu aktivujte služby určování polohy.

 2. Navažte připojení Bluetooth.

  • Spusťte aplikaci Camera Connect a spárujte videokameru se smartphonem přes Bluetooth.
 3. Vyberte možnost [Bezdrátové nastavení: Nastavení GPS].

 4. Vyberte možnost [GPS přes mobil].

 5. Vyberte možnost [Povolit].

 6. Vyfotografujte snímek.

  • Ke snímkům se doplní informace o poloze získané ze smartphonu.

Zobrazení informací GPS

Informace o umístění přidané ke snímkům můžete zkontrolovat na obrazovce informací o snímku ().

 • (1) Zeměpisná šířka
 • (2) Zeměpisná délka
 • (3) Nadmořská výška
 • (4) Koordinovaný světový čas (UTC)

Upozornění

 • Informace o umístění se ze smartphonu získají, jen když je s ním videokamera spárovaná přes Bluetooth.
 • Informace o směru získávány nejsou.
 • Získané informace o umístění nemusí být přesné v závislosti na podmínkách při cestování a stavu smartphonu.
 • Po zapnutí videokamery může chvilku trvat, než se ze smartphonu získají informace o umístění.
 • Informace o umístění se přestanou získávat za těchto podmínek.
  • Párování s bezdrátovým dálkovým ovládáním přes Bluetooth
  • Vypnutí videokamery
  • Ukončení aplikace Camera Connect
  • Deaktivace služeb určování polohy na smartphonu
 • Informace o umístění se přestanou získávat v těchto situacích.
  • Vypne se napájení videokamery
  • Ukončí se připojení přes Bluetooth
  • Smartphone nemá dostatečnou zbývající kapacitu baterie

Poznámka

 • Koordinovaný světový čas (Coordinated Universal Time, zkratka UTC) je v podstatě shodný s greenwichským středním časem.
 • K filmům se přidávají informace GPS získané na začátku záznamu.