Bezdrátové funkce

V této kapitole je popsáno, jak streamovat nebo provádět další operace přes připojení Bluetooth® nebo Wi-Fi.

Upozornění

  • Důležité

  • Upozorňujeme, že společnost Canon nemůže nést zodpovědnost za jakékoli ztráty či škody způsobené chybnými nastaveními bezdrátové komunikace při používání videokamery. Kromě toho společnost Canon nemůže nést zodpovědnost za jakékoli jiné ztráty či škody způsobené použitím videokamery.

    Při použití funkcí bezdrátové komunikace zaveďte náležité zabezpečení na své vlastní riziko a podle svého vlastního uvážení. Společnost Canon nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo poškození způsobené neoprávněným přístupem nebo jiným prolomením zabezpečení.