Pokročilé režimy připojení

Připojení ke smartphonu nebo tabletu

Můžete navázat přímé připojení Wi-Fi se smartphonem a používat funkci Camera Connect k ovládání videokamery.

 1. Vyberte možnost [Komunikační funkce: Pokročilé připojení].

 2. Vyberte možnost [OK].

  • Tato obrazovka se nezobrazí, pokud je Wi-Fi již nastaveno na [Povolit].
 3. Vyberte možnost [Připoj. ke smartph.(tabletu)].

 4. Vyberte možnost [Přidat zařízení pro připojení].

 5. Spusťte vyhledávání přístupových bodů.

  • Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení zahájíte vyhledávání.
  • Pokud aplikace Camera Connect není nainstalována, naskenujte pomocí smartphonu QR kód na obrazovce, přejděte na Google Play nebo App Store a nainstalujte aplikaci Camera Connect, poté stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení spusťte vyhledávání.
 6. Navažte připojení na síť Wi-Fi.

  • Připojte se k přístupovému bodu prostřednictvím Wi-Fi. Pro používaný způsob připojení dodržujte příslušné pokyny.

   • Připojení přes WPS (, )
   • Manuální připojení k detekovaným sítím ()
   • Ruční připojení pomocí specifikace informací o přístupovém bodu ()
 7. Spusťte aplikaci Camera Connect a klepněte na název videokamery.

 8. Vyberte možnost [OK].

  • [Wi-Fi zapnuto] se zobrazuje na obrazovce videokamery ().

Camera Control API

Před použitím aplikace nebo jiného produktu používajícího rozhraní CCAPI (Camera Control API)* připravte videokameru na ovládání pomocí CCAPI tak, že jej připojíte prostřednictvím Wi-Fi k chytrému telefonu, tabletu nebo počítači, který budete používat. Připojení k síti Wi-Fi můžete navázat buď v režimu, kdy videokamera slouží jako přístupový bod (přímé připojení), nebo v režimu, kdy se připojíte prostřednictvím samostatného přístupového bodu.

Camera Control API: Aplikační programovací rozhraní založené na protokolu HTTP pro ovládání videokamery Canon prostřednictvím Wi-Fi.

 1. Vyberte možnost [Camera Control API].

 2. Vyberte možnost.

  • HTTPS

   Při používání HTTP nastavte na [Zakázat].

  • Číslo portu (HTTP)

   Číslo portu HTTP lze podle potřeby změnit.

  • Číslo portu (HTTPS)

   Číslo portu HTTPS lze podle potřeby změnit.

 3. Vyberte možnost [Ověření uživatele].

 4. Vyberte možnost [].

 5. Nastavení uživatelského jména.

  • Po zadání vyberte [OK].
 6. Nastavte heslo.

  • Po zadání vyberte [OK].

Upozornění

 • Nastavení ověřování uživatele na hodnotu [Zakázat] umožňuje spouštění rozhraní CCAPI bez ověřování uživatele.

Připojení Wi-Fi v režimu přístupového bodu videokamery

 1. Vyberte možnost [Připojit].

 2. Vyberte možnost [Přidat s průvodcem].

 3. Vyberte možnost [Režim příst.bodu fotoap.].

 4. Vyberte možnost [Snadné připojení].

  • Vyberte možnost [OK].
 5. Zadejte uživatelské jméno.

  • Tato obrazovka se nezobrazí, pokud je ověřování uživatele nastaveno na hodnotu [Zakázat].
 6. Zadejte heslo.

  • Tato obrazovka se nezobrazí, pokud je ověřování uživatele nastaveno na hodnotu [Zakázat].
 7. Zkontrolujte SSID (název sítě) a heslo.

  • Zkontrolujte SSID (1) a heslo (2) zobrazené na obrazovce videokamery.
 8. Ovládání videokamery z chytrého telefonu nebo počítače.

  • Chcete-li se připojit ke smartphonu, zapněte na něm Wi-Fi a klepněte na SSID, který jste zaškrtli v kroku 7. Jako heslo zadejte heslo zaškrtnuté v kroku 7.
  • Chcete-li se připojit k počítači, přejděte na obrazovku nastavení sítě v počítači a vyberte SSID, který jste zaškrtli v kroku 7. Jako heslo zadejte heslo zaškrtnuté v kroku 7.
 9. Navažte připojení Wi-Fi.

  • Jakmile se na videokameře zobrazí výše uvedená obrazovka, použijte chytrý telefon, počítač nebo jiné zařízení pro přístup k uvedené adrese URL z aplikace vyvinuté pro ovládání videokamery.
  • Zobrazení výše uvedené obrazovky na videokameře znamená, že bylo navázáno připojení Wi-Fi.
  • Pro ukončení připojení Wi-Fi vyberte možnost [Odpojit].
  • Po odpojení videokamery od Wi-Fi, bude toto připojení zaregistrováno.

Připojení Wi-Fi prostřednictvím přístupového bodu

Před provedením těchto kroků se ujistěte, že je smartphone nebo počítač připojen k přístupovému bodu prostřednictvím Wi-Fi nebo kabelového připojení.

 1. Vyberte možnost [Připojit].

 2. Vyberte možnost [Přidat s průvodcem].

 3. Vyberte SSID.

  • Vyberte SSID přístupového bodu, ke kterému se chcete připojit.
  • Zadejte heslo přístupového bodu a vyberte [OK].
 4. Nastavení IP adresy.

  • Chcete-li nastavit IP adresu automaticky, vyberte možnost [Autom. nastavení] a pak [OK].
  • Postup ručního nastavení IP adresy naleznete v části Ruční nastavení IP adresy.
 5. Vyberte možnost IPv6.

  • Chcete-li použít IPv6, vyberte možnost [Povolit].
  • Vyberte příslušnou možnost a poté klikněte na tlačítko [OK] a přejděte na další obrazovku.
 6. Zadejte uživatelské jméno.

  • Tato obrazovka se nezobrazí, pokud je ověřování uživatele nastaveno na hodnotu [Zakázat].
 7. Zadejte heslo.

  • Tato obrazovka se nezobrazí, pokud je ověřování uživatele nastaveno na hodnotu [Zakázat].
 8. Navažte připojení Wi-Fi.

  • Jakmile se na videokameře zobrazí výše uvedená obrazovka, použijte chytrý telefon, počítač nebo jiné zařízení pro přístup k uvedené adrese URL z aplikace vyvinuté pro ovládání videokamery.
  • Zobrazení výše uvedené obrazovky na videokameře znamená, že bylo navázáno připojení Wi-Fi.
  • Pro ukončení připojení Wi-Fi vyberte možnost [Odpojit].
  • Po odpojení videokamery od Wi-Fi, bude toto připojení zaregistrováno.

Ruční registrace připojení

Při ruční registraci připojení postupujte podle následujících kroků.

 1. Vyberte možnost [Připojit].

 2. Vyberte možnost [Přidat ručně].

  • Při registraci připojení postupujte podle pokynů na obrazovce.
  • Pro opětovné navázání registrovaného připojení Wi-Fi si zobrazte Opětovné připojení přes Wi-Fi.

Opětovné připojení přes Wi-Fi

 1. Vyberte možnost [Připojit].

  • Po navázání spojení se ve videokameře zobrazí [Wi-Fi zapnuto].

Obrazovka [Wi-Fi zapnuto]

Následující operace jsou dostupné na obrazovce [Wi-Fi zapnuto].

 • Potvrdit Wi-Fi nastavení

  Můžete si zkontrolovat podrobnosti k nastavení připojení Wi-Fi.

 • Podr. o chybě

  V případě chyby připojení Wi-Fi si můžete zkontrolovat příslušné podrobnosti ().

 • Odpojit

  Ukončí připojení k síti Wi-Fi.

 • SSID

  Uvádí aktuální SSID sítě spolu s vrchní adresou URL rozhraní CCAPI.

Konfigurace nastavení CCAPI

Následující nastavení jsou k dispozici na obrazovce [Camera Control API].

Připojit

Připojení k registrovanému připojení.

Kontrola/editace připojení

Zkontrolujte nebo upravte nastavení připojení.

 • Vyberte položky, které chcete zkontrolovat nebo změnit.
  • [Bezdrátová LAN]

   Změňte SSID připojení.

  • [TCP/IPv4]

   Změňte nastavení připojení TCP/IPv4.

  • [TCP/IPv6]

   Změňte nastavení připojení TCP/IPv6.

  • [Kontrola připojení]

   Zkontrolujte nastavení připojení.

  • [Mazání připojení]

   Odstranění registrovaného připojení.

Automat. připojení

Povoluje automatické připojení Wi-Fi.

Vyberte [Povolit] a vypněte videokameru.

Při příštím zapnutí videokamery se připojení Wi-Fi naváže automaticky.