Vymazání nastavení komunikace

Veškerá nastavení bezdrátové komunikace lze odstranit. Vymazáním nastavení bezdrátové komunikace zabráníte zobrazení informací o tomto nastavení v případě, kdy videokameru někomu zapůjčíte.

  1. Vyberte možnost [Komunikační funkce: Vymazat nastavení komunikace].

  2. Vyberte možnost [OK].

Upozornění

  • Pokud jste spárovali videokameru se smartphonem, na obrazovce pro nastavení Bluetooth u smartphonu vymažte informace o připojení u videokamery, u níž jste obnovili výchozí nastavení bezdrátové komunikace.

Poznámka

  • Všechna nastavení bezdrátové komunikace lze vymazat výběrem možnosti [Nastavení komunikace] pro nastavení [Další nastavení] v nabídce [Nastavení: Reset. aparát].