Nastavení složek

Můžete podle vlastních potřeb vytvořit nebo vybrat složku, do níž chcete zachycené snímky uložit.

Vytvoření složky

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Vybrat složku].

 2. Vyberte možnost [Vytvořit složku].

 3. Vyberte možnost [OK].

Výběr složky

 • (1) Název složky
 • (2) Počet snímků ve složce
 • (3) Nejnižší číslo souboru
 • (4) Nejvyšší číslo souboru
 • Na obrazovce výběru složky vyberte složku.
 • Zachycené snímky se uloží do vybrané složky.

Poznámka

 • Složky

 • Složka může obsahovat až 9999 snímků (čísla souborů 0001 až 9999). Po zaplnění složky se automaticky vytvoří nová složka s číslem složky zvýšeným o hodnotu jedna. Nová složka se automaticky vytvoří také v případě, že provedete ruční reset (). Lze vytvořit složky označené čísly v rozsahu 100 až 999.
 • Vytváření složek pomocí počítače

 • Zobrazte obsah karty na obrazovce a vytvořte novou složku s názvem „DCIM“. Složku DCIM otevřete a vytvořte tolik složek, kolik potřebujete k uložení a uspořádání snímků. „100ABC_D“ je povinný formát názvů složek a první tři číslice musí představovat číslo složky v rozsahu od 100–999. Pět koncových znaků může být libovolná kombinace velkých a malých písmen od a do Z, číslic a znaku podtržítka „_“. Mezeru nelze použít. Uvědomte si také, že dva názvy složek nemohou sdílet stejné trojmístné číslo složky (například „100ABC_D“ a „100W_XYZ“), i když se zbývajících pět znaků v jednotlivých názvech liší.