Obrácené zobrazení

Pokud snímáte s obrazovkou otočenou směrem k objektu (směrem k přední části videokamery), můžete zobrazit zrcadlový obrázek.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Převr. zobrazení].

  2. Vyberte možnost [Zap].

    • Vyberte možnost [Vyp], pokud nechcete obrátit zobrazení s obrazovkou směřující směrem k objektu.