Poměr stran fotografie

Můžete změnit poměr stran snímku.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Poměr stran sním.].

  2. Vyberte možnost.