Doba prohlídky

Chcete-li zachovat snímek zobrazený okamžitě po snímání, nastavte možnost [Přidržet] a pokud si nepřejete snímek zobrazit, nastavte možnost [Vyp].

  1. Vyberte možnost [Snímání: Doba prohlídky].

  2. Vyberte možnost.

Poznámka

  • Pokud je nastavena možnost [Přidržet], snímky se zobrazí, dokud je v možnosti [Vypnutí displeje] položky [Nastavení: Úspora energie] nastaven čas.