Základní operace

Tlačítko spuštění/zastavení

Záznam zahájíte stisknutím tlačítka spuštění/zastavení v režimu Film. Opětovným stisknutím tlačítka záznam ukončíte.

Stisknutím tlačítka spuštění/zastavení v režimu Fotografie pořídíte jeden snímek.

Dolů/INFO Tlačítko dolů/informací

Každým stisknutím tlačítka Dolů/INFO dolů/informací se změní zobrazované informace.

Následující ukázkové obrazovky se týkají záznamu filmu.

Komunikace/více přístupů Tlačítko komunikace/více přístupů

Ukazuje funkce bezdrátové komunikace.

Tlačítko Komunikace/více přístupů lze také přiřadit k často používaným funkcím režimu Film. Obrazovku nastavení pro toto tlačítko zobrazíte tak, že tlačítko stisknete a podržíte na obrazovce záznamu filmu.

  • Nastavte ji stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení.
  • Během přehrávání můžete stisknutím tlačítka Komunikace/více přístupů posílat snímky do smartphonu nebo tabletu (společně se označují jako „smartphony“) připojeného k videokameře přes Wi-Fi. Snímky vyberte pomocí tlačítek Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava a pak stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

Upozornění

  • V některých režimech záznamu nemusí být dostupné funkce přiřazené k tlačítku Komunikace/více přístupů. V takovém případě se po stisknutí tlačítka Komunikace/více přístupů zobrazí zpráva s informací, že není dostupné.

Zobrazení indikátoru

Zobrazení indikátoru se liší v závislosti na stavu na videokamery.

Barva Stav indikátoru Stav videokamery
Zelená Svítí
  • Záznam fotografií na paměťovou kartu nebo načítání fotografií z karty
Pomalu bliká
  • Displej je vypnutý
Bliká
  • Záznam filmů na paměťovou kartu nebo načítání filmů z karty
  • Přenos přes Wi-Fi
Oranžová Svítí
  • Nabíjení přes USB
Bliká
  • Chyba nabíjení přes USB