Jazyk

  1. Vyberte možnost [Nastavení: Jazyk].

    • Při prvotním nastavení vyberte [Nastavení: JazykJazyk].
  2. Nastavte požadovaný jazyk.