Nastavení citlivosti ISO pro film

  • Citlivost ISO

    Můžete nastavit preferovanou citlivost ISO. Obrazovku pro nastavení citlivosti ISO otevřete stisknutím tlačítka [Citlivost ISO]. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava. Citlivost ISO můžete vybrat také stisknutím tlačítka Komunikace/více přístupů.

  • Max pro citl. ISO

    Umožňuje nastavit maximální hodnotu pro [Citlivost ISO], která se použije pro záznam filmu ve Full HD.

  • Max pro

    Umožňuje nastavit maximální hodnotu pro [Citlivost ISO], která se použije pro záznam filmu ve 4K.

Upozornění

  • [Max pro citl. ISO] a [Max pro ] neurčuje maximální hodnotu Automatické ISO.