Expozice dotykem

Zaostřit a vyfotografovat snímek lze automaticky pouhým klepnutím na obrazovku.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Expozice dotykem].

  2. Vyberte možnost [Povolit].

  3. Klepnutím na obrazovku vyfotografujte snímek.

    • Klepněte na tvář nebo objekt na obrazovce.
    • Když videokamera zaostří, AF bod zezelená a automaticky se pořídí snímek.
    • Pokud videokamera nemůže zaostřit, AF bod zežloutne, ale snímek se přesto pořídí.

Upozornění

  • Při snímání klepnutím s funkcí [Snímání: Doba prohlídky] nastavenou na [Přidržet] můžete pořídit další snímek klepnutím na ikonu [Návrat].