Obnovení z předchozího přehrávání

  1. Vyberte možnost [Přehrávání: Prohl.od posl.zobr.].

  2. Vyberte možnost.

    • [Povolit]: Přehrávání se obnoví od posledního zobrazeného snímku (vyjma stavu, kdy jste právě ukončili snímání).
    • [Zakázat]: Přehrávání se obnoví od nejnovějšího snímku, kdykoli dojde k vypnutí a opětovnému spuštění videokamery.